Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Wprowadzenie do serwera żądań (request server) systemu śledzenia błędów Debiana

Istnieje serwer pocztowy, który na żądanie przesyła raporty i indeksy błędów jako czysty tekst.

Aby go użyć, wyślij list na adres request@bugs.debian.org. Temat wiadomości jest ignorowany. Używany jest jedynie do wygenerowania tematu odpowiedzi.

Treść wysyłanej wiadomości powinna być ciągiem poleceń, jednym w linii. Otrzymasz odpowiedź, która wygląda jak zapis Twoich zinterpretowanych poleceń wraz z odpowiedziami na każde z nich. Przy większości poleceń żadne zawiadomienia nie są wysyłane do nikogo, a wiadomości nie są zapisywane w żadnym publicznie dostępnym miejscu.

Tekst w liniach zaczynających się znakiem # jest ignorowany; serwer zaprzestaje przetwarzania wiadomości, kiedy znajdzie linię ze znacznikiem kończącym (np. quit, thank you lub dwoma myślnikami). Serwer zaprzestaje również przetwarzania, gdy napotka zbyt wiele nierozpoznawalnych lub źle sformatowanych poleceń. Jeśli żadne polecenie nie zostanie poprawnie przetworzone, serwer wyśle wiadomość zawierającą tekst pomocy.

Dostępne polecenia

send numer_błędu
send-detail numer_błędu
Żądanie zapisu z raportu o błędzie nr numer_błędu. send-detail wysyła także wszystkie 'nudne' informacje z zapisu w tym automatycznie generowane potwierdzenia systemu śledzenia błędów.
index [full]
index-summary by-package
index-summary by-number
Żądanie pełnego spisu (wraz ze wszystkimi detalami, włączając w to zamknięte i przesłane dalej raporty), podsumowania posortowanego według, odpowiednio pakietu lub numeru.
index-maint
Żądanie spisu zawierającego listę opiekunów z błędami (otwartymi i niedawno zamkniętymi) w systemie śledzenia.
index maint opiekun
Żądanie spisu błędów w systemie dla danego opiekuna. Poszukiwany opiekun musi zostać zacytowany dokładnie. Spis błędów zostanie wysłany w oddzielnej wiadomości.
index-packages
Żądanie spisu zawierającego listę pakietów z błędami (otwartymi i ostatnio zamkniętymi) w systemie śledzenia.
index packages pakiet
Żądanie spisu błędów w systemie dla danych pakietów. Nazwa poszukiwanego pakietu musi zostać podana dokładnie. Spis błędów zostanie wysłany w oddzielnej wiadomości.
send-unmatched [this|0]
send-unmatched last|-1
send-unmatched old|-2
Żądanie logów wiadomości niezwiązanych z żadnym konkretnym raportem błędu, odpowiednio w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu i jeszcze tydzień wcześniej. (Każdy tydzień kończy się w środę)
getinfo nazwa_pliku
Żądanie pliku zawierającego informacje o pakiecie(tach) i/lub opiekun(ach). Dostępne pliki to:
maintainers
Ujednolicona lista opiekunów pakietów w postaci używanej przez system śledzenia. Tworzona jest z informacji w plikach Packages, unieważnień i pseudo-pakietów.
override.dystrybucja
override.dystrybucja.non-free
override.dystrybucja.contrib
override.experimental
Informacje o priorytetach, sekcjach pakietów i wartościach unieważniających dla opiekunów. Dane te używane są przez proces generujący pliki Packages w archiwum FTP. Informacje dostępne dla każdego z głównych drzew dystrybucji uzyskać można używając ich nazw kodowych.
pseudo-packages.description
pseudo-packages.maintainers
Lista, odpowiednio opisów i opiekunów dla pseudo-pakietów.
refcard
Żądanie spisu poleceń serwera pocztowego w czystym ASCII.
user address
Ustawia address na wartość user dla wszystkich poleceń usertag opisanych poniżej.
usertag bugnumber [ + | - | = ] tag [ tag ... ]
Pozwala zdefiniować tagi użytkownika. Polecenie usertag działa jak normalne polecenie tag, z tą różnicą, że można utworzyć dowolne tagi. Adres w nagłówkach wiadomości From: lub Reply-To: będzie użyty do ustawienia wartości user w usertag.
usercategory category-name [ [hidden] ]

Dodaje, aktualizuje lub usuwa usercategory. Domyślnie kategoria jest widoczna, jeżeli natomiast dodano opcjonalny argument [hidden], wtedy nie będzie widoczna, ale wciąż będzie dostępna, aby wskazać na nią z innej kategorii.

To specjalne polecenie, kiedy dodaje lub aktualizuje kategorię użytkownika, wymaga ciała następującego bezpośrednio po poleceniu. Jeżeli ciało jest puste, wtedy kategoria będzie usunięta. Ciało składa się z linii rozpoczynających się z dowolnej liczby spacji. Każda kategoria powinna rozpoczynać się linią z *, po której mogą występować linie rozpoczynające się +. Pełny format przedstawia się następująco:

* category-name-1
* Category Title 2 [ [selection-prefix] ]
 + Selection Title 1 [ [ order: ] selection-1 ]
 + Selection Title 2 [ [ order: ] selection-2 ]
 + Default Selection Title [ [ order: ] ]
* category-name-3

category-names pojawiające się w poleceniu i w ciele jest używane aby je powiązać i uniknąć niepotrzebnych linii kodu. Category Titles jest używane w podsumowaniu raportu pakietu.

Opcjonalny selection-prefix poprzedza każde selection w każdym wpisie w sekcji kategorii. Pierwsze selection które pasuje określa opisywany błąd. Opcjonalny parametr order określa pozycję, na której będzie pokazany wybrany spis, jest to pożyteczne, kiedy używa się podobnego do tego selecta zbioru selectów poprzedzających, ale dany select musi być pokazany przed tym zbiorem.

category-name normal ma specjalne znaczenie będąc domyślnym widokiem, tak więc zastępując go inną kategorią użytkownika dla pkgname@packages.debian.org użytkownik może zmienić domyślną klasyfikację pakietu.

Przykład:

  usercategory dpkg-program [hidden]
   * Program
    + dpkg-deb [tag=dpkg-deb]
    + dpkg-query [tag=dpkg-query]
    + dselect [package=dselect]

  usercategory new-status [hidden]
   * Status [pending=]
    + Outstanding with Patch Available [0:pending+tag=patch]
    + Outstanding and Confirmed [1:pending+tag=confirmed]
    + Outstanding and More Information Needed [pending+tag=moreinfo]
    + Outstanding and Forwarded [pending+tag=forwarded]
    + Outstanding but Will Not Fix [pending+tag=wontfix]
    + Outstanding and Unclassified [2:pending]
    + From other Branch [absent]
    + Pending Upload [pending-fixed]
    + Fixed in NMU [fixed]
    + Resolved [done]
    + Unknown Pending Status []

  # Change default view
  usercategory normal
   * new-status
   * severity

  usercategory old-normal
   * status
   * severity
   * classification
help
Żądanie aby tekst pomocy został wysłany, przy pomocy poczty elektronicznej, w czystym ASCII.
quit
stop
thank
thanks
thankyou
thank you
--
Kończy przetwarzanie w tym miejscu listu. Dalej możesz wstawić dowolny tekst, a zostanie on pominięty. Możesz wykorzystać tę cechę aby dołączyć do wiadomości dłuższe komentarze niż jest to wygodne przy użyciu #. Taki tekst będzie widoczny dla ludzi czytających Twoją wiadomość (poprzez logi systemu śledzenia lub na podstawie CC lub BCC).
#...
Jednoliniowy komentarz. Znak # musi być umieszczony na początku linii.
debug poziom
Ustawia poziom analizowania. Poziom powinien być nieujemną liczbą całkowitą. 0 oznacza brak analizy; 1 zwykle wystarcza. Wynik analizowania pojawia się w transkrypcji. Nie wydaje się być użyteczny dla zwykłego użytkownika systemu błędów.

Istnieje spis poleceń dla serwera pocztowego, dostępny przez strony www, w pliku tekstowym bug-mailserver-refcard.txt lub przez pocztę elektroniczną, używając polecenia refcard (patrz wyżej).

Jeśli chcesz manipulować przy raportach błędów, powinieneś użyć adresu control@bugs.debian.org, który rozpoznaje większy zbiór poleceń, niż przedstawiony powyżej. Opisane są one w osobnym dokumencie dostępnym na stronie www, w pliku bug-maint-mailcontrol.txt lub przez wysyłanie polecenia help na adres control@bugs.debian.org.

Jeśli czytasz to jako czysty tekst lub używając poczty elektronicznej: wersja HTML dostępna jest z głównej strony systemu śledzenia błędów https://www.debian.org/Bugs/.


Inne strony WWW systemu śledzenia błędów:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.