Sänd cd-försäljarinformation

Om du vill ge oss information om en försäljare av Debian-cd-skivor, kan du göra det med hjälp av formuläret nedan.

Om du överväger att sälja Debian-cd-skivor, bör du se till att du har undersökt vår sida med försäljarinformation.

Den mesta informationen som du ger oss kommer att visas i försäljarlistan. Särskilt kommer e-postadressen också att visas i listan och kommer vara tillgänglig för alla användare.

Det är viktigt att du håller denna information uppdaterad. Vi försöker kontrollera försäljarnas webbplatser då och då och om den till exempel inte längre existerar eller e-post studsar, tar vi bort informationen.

Cd-försäljar-information

Insändning av ny försäljarlistning       Uppdatering av en existerande försäljarlistning

Försäljarnamn:

Försäljar-URL:

Donerar du något av försäljningspriset till Debian? ja nej

Vilken eller vilka sorters skivor säljs?
Länder du finns i:

Sänder du skivor utomlands:

URL till en webbsida som har information om dina Debian-skivor:

E-postadress för försäljningsförfrågningar:

Vilka arkitekturer är dina skivor för?   
     
     
 
Kommentar (frivilligt, på engelska):

Din listning bör uppenbara sig i listan inom en vecka, så snart en mänsklig tekniker verifierar och inkluderar den. Vi kan komma att skicka e-post till dig ifall vi stöter på problem med det inskickade datat.