Nieuwe verkopers toevoegen aan de lijst van CD-verkopers

Als u overweegt om Debian-CD's te verkopen, dan moet u de pagina met informatie voor CD-verkopers bekijken.

Als u wilt toegevoegd worden aan de pagina met CD-verkopers, stuur dan een e-mail, in het Engels, naar debian-www@lists.debian.org met de volgende details:

Het is belangrijk dat u deze informatie up-to-date houdt. We trachten om de verkoopsites zo nu en dan te controleren. Zo zullen wij de informatie verwijderen indien, de webpagina niet meer bestaat of e-mail onbestelbaar terugkomt.

U moet een webpagina hebben (gespecifieerd door de 'Debian URL'-regel) die de Debian-CD's vermeldt die u verkoopt. Dit is verplicht als u wenst te worden opgenomen op onze site.