Hvordan man beder om at få oprettet en postliste

Formålet med dette dokument, er at hjælpe med oprettelsen af en postliste på lists.debian.org.

Alle nye postlister skal opfylde disse basale betingelser:

Når disse to betingelser er opfyldt, skal en korrekt forespørgsel sendes som en wishlist-fejlrapport (ønskeliste) mod pseudopakken lists.debian.org.

Følgende oplysninger er krævet i fejlrapporten, der skal forfattes på engelsk:

Navn

Vælg et beskrivende, kort og unikt navn.

Bemærk, at alle listers navne skal have en foranstillet, unik streng, almindeligvis debian- for lister med forbindelse til Debian-projektet.

Eksterne projekters lister behøver ikke en foranstillet streng, da de vil blive oprettet som listname@other.debian.org.

Ord adskilles med et streng, "-", så eksempelvis en liste om "Foo bar" i forbindelse med Debian, ville få navnet debian-foo-bar.

Begrundelse

En fuldstændig grundelse for, hvorfor du ønsker at denne liste skal oprettes.

De listeansvarlige forbeholder sig ret til, på listerne debian-devel og/eller debian-project, først at høre om der er enighed. Hvis du er opmærksom på, at dit ønske kan være tvivlsomt, kan du sætte fart på processen, ved at diskutere problemstillingen før fejlrapporten indsendes.

Kort beskrivelse

Dette er en beskrivelse på en linie, til visning i listeindekset, så gør den kort og præcis.

Lang beskrivelse

Denne beskrivelse er beregnet til folk, der kigger efter den rigtige liste, at tilmeldig sig. Forvis dig om, at beskrivelsen er let forståelig og informativ.

Se abonnementssiden for eksempler.

Kategori

Dette er nødvendigt for at klassificere listen og placere den det rigtige sted på abonnementssiden og andre steder.

De tilgængelige katogorier finder man på webstedet lists.debian.org.

Abonnementsregler

open/closed (åben/lukket)

Hvis lukket, hvem kan så tegne abonnement og hvem kan acceptere abonnementsforespørgsler? Normalt understøtter vi ikke lukkede lister; det kræver en meget god grund, at bede om sådan en liste.

Postregler

open/moderated (åben/modereret)

Hvis modereret, hvem er moderatorerne? Normalt understøtter vi ikke moderede lister; det kræver en meget god grund, at bede om sådan en liste. Der findes heller ikke en webgrænseflade eller lignende. Moderering sker kun via mail.

Webarkiv

yes/no (ja/nej)

I vores postlistearkiv. Vi forventer at listearkivet er offentligt tilgængeligt; det kræver en god grund, ikke at have et webarkiv.

Efter at have indsendt forespørgslen, er det ønskværdigt hvis flere andre interesserede i den nye liste, sender en e-mail til fejlen, for at deres interesse kan blive registreret.

Følg venligst ovennævnte regler, og husk at skrive på engelsk, da forkert foretagne forspørgsler ikke vil blive opfyldt.

Flytning af eksisterende postlister til lists.debian.org

En eksisterende postliste kan flyttes til lists.debian.org: Administratoren af listen skal indsende en forespørgsel som beskrevet ovenfor og levere en liste over abonnenter (i rent tekstformat med en adresse pr. linie). Arkiver hørende til eksisterende lister kan også importeres fra filer i mbox-format (det foretrækkes, at de er opdelt månedsvist).

Desuden bør der selvfølgelig opsættes en omstilling fra listens gamle placering til den nye.