HOWTO: efterfråga en ny sändlista

Det här dokumentet är avsett att hjälpa till vid skapandet av sändlistor på lists.debian.org.

Alla nya listor behöver uppfylla dessa grundkrav:

När dessa grundkrav har mötts måste en ordentlig förfrågan sändas in som en felrapport av graden önskelista (eng. wishlist) mot pseudopaketet lists.debian.org.

Följande information krävs i felrapporten:

Namn

Välj ett beskrivande, kort och unikt namn.

Observera att alla namn måste inledas med med en unik sträng, vanligtvis debian- för listor som handlar om Debianprojektet.

Listor för externa projekt behöver inte några prefix eftersom de skapas som listnamn@other.debian.org.

Ord avdelas med bindestreck (”-”), så en lista om t.ex ”Foo bar” i relation till Debian skulle heta debian-foo-bar.

Bakgrund

Komplett förklaring till varför du vill att listan ska startas.

Listansvariga reserverar möjligheten att be om konsensus på listorna debian-devel och/eller debian-project först. Om du bet att ditt förslag kan ifrågasättas kan du påskynda arbetet genom att diskutera frågan innan du ens skriver rapporten.

Kort beskrivning

Detta är en enradsbeskrivning som visas i listindex, så gör den kort och beskrivande.

Lång beskrivning

Denna beskrivning är avsedd för de som letar efter relevanta listor att prenumerera på, så se till att den är lättförståelig och informativ.

Se prenumerationssidan för exempel.

Kategori

Listan måste kategoriseras för att kunna sorteras in på rätt ställe på prenumerationssidan med mera.

De tillgängliga kategorierna kan hittas på hemsidan för lists.debian.org.

Policy för prenumeration

Öppen eller stängd

Om den är stängd, vem kan prenumerera, och vem kan tillåta prenumerationsförfrågningar? Vi stödjer vanligtvis inte stängda listor, så du behöver en god anledning till att efterfråga en sådan.

Postningspolicy

Öppen eller modererad

Om modererad, vilka är moderatorer? Vi stödjer vanligtvis inte modererade listor, du behöver en god anledning till att efterfråga en sådan. Det finns även inte något webbgränssnitt eller liknande. Moderering görs endast via e-post.

Webbarkiv

Ja eller nej

I vårt sändlistearkiv. Vi förväntar oss att sändlistearkiv är publika, du behöver en god anledning till att inte ha ett webbarkiv.

När du sänt in din förfrågan skulle det uppskattas om andra personer som är intresserade av den nya listan kunde sända brev till rapporten för att bekräfta deras intresse.

Vi ber dig följa reglerna ovan, eftersom felaktiga förfrågningar inte kommer tas med.

Flytta befintliga sändlistor till lists.debian.org

En befintlig sändlista kan flyttas till lists.debian.org: administratören för listan måste sända in en förfrågan enligt ovan och ge oss en lista över prenumeranter (som ren text med en adress per rad). Arkiv för den existerande listan kan också importeras från filer i mbox-format (helst uppdelade på månadsbasis).

Dessutom bör administratören naturligtvis skapa omdirigeringar från den gamla adressen till den nya.