Pažnja: Originalni dokument je noviji od ovog prijevoda.

Pretplata na mailing listu debian-announce

debian-announce je moderirana mailing lista koja se koristi za odašiljanje najava od većeg značaja za Debian zajednicu.

Kako biste se pretplatili na debian-announce, možete slijediti upute sa stranice za mailing liste ili jednostavno koristiti obrazac za automatsko pretplaćivanje ispod.

Kao dio postupka pretplaćivanja dobit ćete poruku na koju morate odgovoriti kako biste potvrdili pretplatu. To je sigurnosna mjera koja sprečava ljude u pretplaćivanju drugih na liste bez njihove dozvole.

Vaša E-Mail adresa:


Primijetite da se sve najave poslane na ovu listu također dodaju i u Vijesti na našim web stranicama, kao i u arhive liste.