Ansvarsfralæggelse vedr. Debians postlister

Vores postlister er offentlige fora, og vores postlistearkiver er offentlige.

Ved at sende en e-mail til at sådant offentligt forum, giver du dit samtykke til at dit indlæg distribueres offentligt. Alle e-mails der sendes til en hvilken som helst af vores postlister (og til fejlrapporteringssystemet) vil blive distribueret offentligt og arkiveret i vores postlistearkiver.

En hvilken som helst e-mail der sendes af en hvilken som helst person, direkte til listen, eller andres svar på disse e-mails sendt til listen, betragtes som offentliggjorte, i overensstemmelse med Amerikas Forenede Staters lovgivning.

Forfatterne har naturligvis stadig ophavsretten til indholdet af de e-mails, som de har skrevet. Men dette betyder ikke at Debian-projektet er forpligtet til at fjerne e-mail'ene fra et listearkiv når de først er blevet offentliggjort. Flere juridiske rådgivere har bekræftet at denne holdning er korrekt.

Postlistearkiverne har været offentligt tilgængelige længe før du sendte en e-mail til postliste-adressen. Du er ansvarlig for at afgøre hvem du sender dine e-mails til. Du kan ikke sende e-mails til tilfældige modtagere og forvente at de automatisk er tvunget til at acceptere dine betingelser for at modtage dine e-mails.

Debian påtager sig intet ansvar for holdninger og oplysninger der sendes af andre til vore postlister.

Debian frasiger sig ethvert ansvar med hensyn til oplysninger der sendes til vore postlister, uanset om det er Debian eller andre som indsender dem; denne frasigelse inkluderer alle underforståede garantier med hensyn til salgbarhed og stand. Debian kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for nogen særlige, indirekte eller deraf følgende skader, eller skader en nogen som helst art, som resultat af tab ved anvendelse, data eller indtægter, som følge af eller i forbindelse med anvendelse af oplysninger sendt på en af Debians postlister.

Ved indsendelse af materiale, påtager indsenderen sig ansvaret og står inde for at vedkommende er indehaver af ophavsretten af sådant materiale, har fået tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, eller materialet er givet til "public domain." Indsenderen påtager sig desuden ansvaret og står inde for, at vedkommende har den uindskrænkede rettighed til at sende sådant materiale, og at indsendelse ikke vil krænke andre rettigheder eller interesser.

Debian fører generelt ikke kontrol med sine postlister for finde upassende indsendelser, og påtager sig ikke redaktørmæssig kontrol af indsendelser. Vi forbeholder os dog retten til at forhindre indsendelse til postlister i tilfælde hvor betingelserne for at benytte postlisterne ikke overholdes.

Alle meddelelser der sendes til Debians postlister filtreres for spam- og virus. Omkring 1 ud af hver 400 meddelelser, der sendes til en liste, slipper igennem; resten smides væk fordi det er spam.

Bemærk: Dette er en oversættelse af det originale engelsksprogede dokument.