Debian levelező listák jogi nyilakozata

Levelező listáink nyilvános fórumok, a levelező listák archívuma nyilvános.

A nyilvános fórumra történő levélküldéssel hozzájárulsz a levél tartalmának nyilvánosan történő megjelenítéséhez. Bármely, a levelező listáinkra (és a hibakövető rendszerbe) küldött üzenet nyilvánosságra lesz hozva és archiválásra kerül a levelező listák archívumában.

Bárki által kifejezetten a listára küldött levél vagy más által arra a levélre küldött válasz kiadottnak tekintendő, az Egyesült Államok törvényeinek megfelelően.

A szerző által írott levél tartarlma a szerzőt illeti meg. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a Debian Projekt felelősséget vállal azért, hogy ezeket az üzeneteket eltávolítja, miután azok megjelentek. Több jogatnácsos megvizsgálta ezt az állaásfoglalást és megfelelőnek találta.

A levelező listák archívuma már azelőtt nyilvános volt, mielőtt levelet küldtél annak lista címére. Te vagy a felelős azért, hogy meghatározd, hogy ki küldi a levelet. Nem küldhetsz senkinek levelet, azt remélve, hogy a levél fogadása által kényszerűen elfogadják a feltételeidet.

A Debian nem vállal felelősséget a mások által a levelező listákra küldött ötletek és információk vonatkozásában.

A Debian elutasít minden követelést a levelező listákra küldött információk kapcsán, amelyet akár a Debian, akár más küldött. Ez kizárás vonatkozik minden érintett eladhatósági és megfelelősségi garanciára. A Debian nem vállal felelősséget bármely különleges, indirekt vagy kapcsolódó kárért vagy bármi féle, használatkiesést, adatokat vagy bevételt érintő esetekért, amelyek a Debian levelező listákra küldött információkból származnak vagy azokkal kapcsolatba hozhatóak.

Anyagok küldésénél, a küldő fél szavatolja, hogy rendelkezik a küldött anyag szerzői jogaival vagy annak tulajdonosától engedélyt kapott vagy az adott anyag nyilvánosan hozzáférhető. A küldő fél szavatolja, hogy az anyag küldéséhez szükséges jogokkal rendelkezik, és az anyagok elküldése nem sérti mások jogait és érdekeit.

A Debian általában nem ellenőrzi a levelező listákat az oda nem illő üzenetek miatt és nem vállal szerzői ellenőrzést az üzenetek felett. Mindazonáltal, fenntartjuk a jogot, hogy megakadályozzuk üzenet küldését, amennyiben az a levelező listák magatartási kódexébe ütközik.

Minden üzenet, amely a Debian listákra érkezik, átesik néhány vírus és spam ellenőrzésen. Durván 400-ból 1 átjut az ellenőrzésen, az összes többi, mint spam, kidobásra kerül.

Megjegyzés: jogvita esetén az eredeti, angol nyelvű dokumetum a mérvadó.