Zrzeczenie odpowiedzialności za listy dyskusyjne

Nasze listy dyskusyjne są forami publicznymi, a archiwa naszych list dyskusyjnych są publiczne.

Wysyłając list do takiego publicznego forum, zgadzasz się na publiczną dystrybucję Twojego artykułu. Wszystkie wysłane listy na dowolną z naszych list dyskusyjnych (oraz do systemu śledzenia błędów) będą publicznie dostępne i zarchiwizowane w naszych archiwach list dyskusyjnych.

Dowolny list wysłany przez dowolną osobę bezpośrednio na listę lub odpowiedź na te listy wysłana na listę dyskusyjną jest uważany za opublikowany zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Oczywiście autor nadal posiada prawa autorskie do treści listów, które napisał. Jednak nie oznacza to, że projekt Debian jest zobowiązany do usunięcia ich z archiwum po ich opublikowaniu. Wielu prawników sprawdziło to twierdzenie i potwierdziło jego prawidłowość.

Archiwa list dyskusyjnych były tak samo publicznie dostępne zanim wysłałeś na nie list. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie kim jest osoba, do której wysyłasz list. Nie możesz wysyłać listów do dowolnych osób i oczekiwać, że są przez to zobligowani do zaakceptowania Twoich warunków otrzymywania Twoich listów.

Debian nie ponosi odpowiedzialności za wyrażone opinie oraz podane informacje opublikowane przez innych na jego listach dyskusyjnych.

Debian zrzeka się gwarancji względem informacji umieszczonych na jego listach dyskusyjnych, niezależnie od tego, czy były wysłane przez Debiana czy innych; to zrzeczenie obejmuje wszelkie wynikające z niego gwarancje towarowe i jakościowe. W żadnym wypadku Debian nie może być odpowiedzialny za szczególne, pośrednie lub wynikłe szkody lub szkody jakiekolwiek typu, prowadzące do utraty użyteczności, danych czy dochodów wynikłych z lub w połączeniu z użyciem dowolnej informacji zawartej na listach dyskusyjnych Debiana.

Poprzez wysłanie tekstu, osobnik gwarantuje, że posiada prawa autorskie odnośnie tego tekstu, otrzymał zezwolenie od posiadacza praw autorskich lub ten tekst jest własnością publiczną. Osobnik ten dalej gwarantuje, że w przeciwnym wypadku posiada pełne i nieobciążające prawo do wysłania tego tekstu oraz że poprzez wysłanie go nie naruszy żadnych praw lub interesów innych.

Debian zazwyczaj nie monitoruje list dyskusyjnych w poszukiwaniu nieodpowiednich listów oraz nie bierze na siebie kontroli wydawniczej listów. Jednak zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia wysłania na listę dyskusyjną w przypadku niezastosowania się do przepisów, jakimi kierują się listy dyskusyjne.

Każda wiadomość, która przechodzi przez listy Debiana, poddawana jest częściowej filtracji antyspamowej oraz antywirusowej. Jedynie jedna na czterysta wiadomości wysyłanych do list przechodzą testy pozytywnie; cała reszta jest traktowana jako spam.