Ansvarsfriskrivelse för sändlistor

Våra sändlistearkiv är öppna forum, och våra sändlistearkiv är offentliga.

Genom att sända e-post till ett sådant öppet forum medger du en öppen distribution av ditt inlägg. All e-post som sänds till någon av våra sändlistor (samt till felrapporteringssystemet) kommer öppet distribueras och arkiveras i våra sändlistearkiv.

Alla e-postbrev sända av envar person direkt till listan, eller svar till dessa e-postbrev skrivna av andra till listan anses vara publicerade i enlighet med Förenta Staternas lagstiftning.

Författaren äger självklart fortfarande upphovsrätten till innehållet i de e-postbrev de har skrivit, men det betyder inte att Debianprojektet är förpliktade att ta bort dem när de en gång har publicerats. Flera juridikkunniga har gått genom detta ställningstagande och bekräftat att det är korrekt.

Sändlistearkiven var offentliga långt före du sände ett inlägg till den sändlisteadressen. Du är själv ansvarig för att avgöra vem det är du sänder dina e-postbrev till, du kan inte sända e-post till godtyckliga mottagare och förvänta dig att de automatiskt är tvingade att godta dina villkor för att ta emot ditt brev.

Debian tar inget ansvar för de åsikter eller den information som sänds till dess sändlistor av andra.

Debian friskriver sig från alla garantier vad gäller information som sänds till dess sändlistor, oavsett om den sänds av Debian eller av andra; denna ansvarsfriskrivelse inbegriper alla implicita garantier om säljbarhet eller lämplighet. Under inga omständigheter skall Debian vara ansvarigt för några specifika, indirekta eller därav följande skador, eller några som helst skador oavsett slag som orsakar avbrott i användbarhet, förlust av data eller av inkomster, vilka uppstått på grund av, eller i samband med, att information som sänts till en av Debians sändlistor tas i bruk.

Debian övervakar normalt inte sina sändlistor vad gäller olämpliga postningar, och genomför ingen speciell redaktionell styrning av postningar. Vi förbehåller dock möjligheten att förhindra postning på sändlistorna vid tillfällen då Debians uppförandekod för sändlistor inte uppfylls.

Viss filtrering av skräppost och virus tillämpas på alla brev som sänds via Debians listor. Omkring ett av 400 brev som sänds till listorna kommer faktiskt igenom, resten kastas som skräppost.