Пощенски списъци

Въведение

Разработката на Дебиан е пръсната из целия свят. По тази причина предпочитаната среда за обмен на съобщения е електронната поща. Голяма част от комуникацията между сътрудниците на Дебиан се осъществява в множество пощенски списъци.

Повечето от пощенските списъци са публични и всеки може да прочете написаното и да участва в дискусиите. Поощряваме всички да помагат в разработването на Дебиан и да популяризират свободния софтуер. Няколко от списъците са достъпни само за официални членове на Дебиан. Това не означава, че там се обсъждат тайни разработки. Просто понякога няма смисъл вътрешните дела да се обсъждат публично.

Всички пощенски списъци на Дебиан се намират на специален сървър, който използва софтуер за обработка, наречен SmartList. Името на сървъра е lists.debian.org. Комуникацията с пощенските списъци, заявките за записване и отписване се изпращат до специални адреси на този сървър.

Основни положения

Всеки пощенски списък на Дебиан има адрес за изпращане на съобщения от вида списък@lists.debian.org, контролен адрес списък-request@lists.debian.org и уеб страница на адрес https://lists.debian.org/списък/.

За да изпратите съобщение до списъка използвайте първия адрес. Контролният адрес се използва за записване в даден списък, след което започвате да получавате всички писма, изпратени до списъка, а също и за отписване (както е описано по-долу).

Каталогът на всички пощенски списъци е на адрес https://lists.debian.org/.

Поддържаме и някои статистически данни за списъците. Проверете средния обем преди да се запишете за даден списък за да избегнете неочаквано получаване на твърде голямо количество поща.

Отговорност / Лични данни / Юридическа информация

Пощенските списъци са публичен форум.

Всички писма, изпратени до пощенските списъци се разпространяват до абонатите и до публичния архив за разглеждане и търсене без да е необходимо абониране.

Възможно е и разглеждането на пощенските списъци като новинарски групи.

Възможно е списъците да се разпространяват и на други места. Никога не изпращайте поверителна информация или материали, които нямате право да разпространявате. Това включва и адреси на електронна поща. Забележете, че спамъри, вируси, червеи и други вредители масово злоупотребяват с адреси на електронна поща, публикувани в нашите пощенски списъци.

Дебиан поддържа пощенските списъци с добри намерения и ще предприема необходимите стъпки за да спре открити злоупотреби. В същото време Дебиан не носи отговорност за писмата, изпратени до пощенските списъци и какво се случва с тях.

Прочетете отказа от отговорност за повече информация.

Записване и отписване

Всеки може сам да се запише или отпише от всеки от достъпните пощенски списъци.

На страниците на всеки списък на адрес https://lists.debian.org/ има формуляри за записване и отписване.

За едновременно записване или отписване от няколко списъка използвайте формулярите за записване или отписване. Страниците съдържат информация за отделните списъци, както и политиката за записване.

Заявките за записване и отписване могат да се изпращат и по електронна поща на специалния контролен адрес, който е различен от адреса на списъка. Съобщенията за записване и отписване НЕ трябва да се изпращат до списъка.

За да се запишете или отпишете от даден списък изпратете поща до

<списък>-REQUEST@lists.debian.org

с тема на писмото subscribe за записване или unsubscribe за отписване.

Не забравяйте да използвате -REQUEST в адреса.

Като част от процеса на записване софтуерът, който управлява списъка ще ви изпрати писмо, на което трябва да отговорите. Това се прави за да не може някой друг да ви запише без ваше съгласие.

Чести спънки при записване и отписване

Помнете, че заявката за отписване трябва да бъде изпратена от адреса, който е записан. Ако това не е възможно, темата на писмото за отписване трябва да бъде unsubscribe записанадрес@записан.домейн, а може и да използвате формуляра за отписване.

Ако получавате поща от списък, но не можете да откриете адреса, с който сте записан, можете да използвате пълните заглавки на получените писма, които съдържат текст, подобен на този:

  From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org  Tue Apr 22 01:38:14 2003

В този пример списъкът се нарича debian-foo и записаният адрес е quux@example.com. За отписване трябва да се изпрати поща до debian-foo-request@lists.debian.org с тема unsubscribe quux@example.com. Адресът, до който се изпраща пощата за отписване може да бъде открит и в заглавката List-Unsubscribe на всяко писмо от списъка.

В момента не е възможно записването с адрес, който съвпада с проверката на procmail за поща, идваща от служебен процес. Това означава, че името на адреса не може да съдържа mail, admin, root, master или подобни (за повече информация потърсете FROM_DAEMON в procmailrc(5)).

Друго известно ограничение на софтуера, използван за пощенските списъци е, че повечето отхвърлени писма мълчаливо се изтриват, така че потребителят не разбира какво не е наред. Често срещана ситуация е опит за записване на адрес, който вече е записан. В този случай SmartList просто игнорира заявката.

Ако не сте сигурни дали сте записани към някой от нашите пощенски списъци изпратете писмо до majordomo@lists.debian.org със следния текст в тялото на съобщението:

which адресът.на@вашата.поща

Повече информация за услугата (така наречения MajorSmart) е достъпна чрез изпращане на писмо до същия адрес с текст

help

в тялото на съобщението.

Правила за поведение

Спазвайте кодекса за поведение на Дебиан и следните правила при използване на пощенските списъци на Дебиан:

Поддръжка на списъците

Ако искате да помолите за нов пощенски списък прочетете рецепата.

Ако срещате проблеми при записване или отписване проверете дали спазвате процедурата преди да се свържете с нас. Прочетете и за най-честите проблеми при записване/отписване.

За да се свържете с поддръжката на пощенските списъци изпратете писмо на английски на адрес listmaster@lists.debian.org.
Като алтернатива може да докладвате за проблем в псевдо-пакета lists.debian.org.

Ако проблемът е при отписване от някой списък, добавете копие на всички заглавки на някое от съобщенията, които получавате от списъка.

Рекламна политика / борба с нежеланата поща в пощенските списъци на Дебиан

Изпращането на какъвто и да било вид масова нежелана поща (позната и като спам) до който и да било от пощенските списъци на Дебиан е забранено. Подателите на такива съобщения рискуват достъпът им до пощенските списъци да бъде блокиран или за тях да бъде съобщено на съответните власти.

Отговорниците за поддържането на списъците правят всичко по силите си за да спрат колкото се може повече от тези съобщения. Средният брой спрени съобщения е над 40 000 на ден.

Много от филтрите, които използваме за блокиране на нежеланата поща са изпратени от абонати на списъците. Всякаква помощ в ограничаването на нежеланата поща е добре дошла.
За правилното докладване на нежелана поща е нужно следното:

Щом се заемем с доклада ще получите отговор.
Имайте предвид, че се занимаваме само с нежелани съобщения, изпратени в последните няколко часа, защото използването на филтри, които вече не са актуални няма смисъл.
Не ни изпращайте готов списък от филтри, които сте намерили някъде. Такива филтри рядко дават добри резултати на нашите списъци, поради специфичното съдържание в тях.

Не позволявайте изпращането на писма, които сте получили от пощенски списък на Дебиан до автоматизирани системи за докладване на нежелана поща. Това често е във вреда на всички абонати и ще ни принуди да блокираме изпращането на съобщения от всички списъци до вас докато не докажете, че това няма да се повтори.

Информация допълнителните усилия за борба с нежеланата поща в списъците и техните архиви https://lists.debian.org има на страницата https://wiki.debian.org/Teams/ListMaster/ListArchiveSpam.