Postlister

Introduksjon

Debian blir utviklet gjennom en distribuert innsats fra hele verden. Derfor er e-post den foretrukne kanalen å diskutere forskjellige emner. Mye av samtalen mellom Debians utviklere og brukere håndteres gjennom flere postlister.

Det fins mange helt åpne postlister, noe som betyr at alle kan lese hva som blir sendt ut, og delta i diskusjonene. Alle og enhver oppfordres til å hjelpe til med utviklingen av Debian og spre kunnskap om fri programvare. Det er også noen lister som kun er åpne for offisielle Debian-utviklere. Ikke se på dette som lukket utvikling - av og til er det bare ikke særlig meningsfullt å diskutere interne temaer med folk som ikke er utviklere.

Alle Debians egne postlister drives av en spesiell tjenemaskin, med et automatisk postbehandlings-program som heter SmartList. Denne tjeneren heter lists.debian.org. Alle bidrag, samt abonnements- og oppsigelses-meldinger må sendes til en særskilt adresse på denne maskinen.

Grunnleggende bruk

Alle Debians postlister har en innsendelsesadresse på formen listenavn@lists.debian.org, en adresse til kontrollforespørsler på formen listenavn-request@lists.debian.org, og en nettside på https://lists.debian.org/listenavn/.

For å sende en e-post til en liste, sender man den bare til innsendelsesadressen. For å melde seg på en en liste for å kunne lese innkommende e-post etterhvert som de kommer, eller for å melde seg av et abonnement, brukes adressen til kontrollforespørsler (se nedenfor).

Den gjeldende listen med tilgjengelige postlister finnes på https://lists.debian.org/ og vises sorteret etter emne og usorteret.

Vi har også noe statistikk over bruken av postlistene. For å unngå å bli oversvømmet med e-post, kan man se på gjennomsnittlige antall e-post per måned, før man melder seg på en liste.

Forbehold / Beskyttelse av persondata / Juridisk informasjon

Postlistene er offentlige fora.

Alle e-post som sendes til listene, distribueres både til listenes abonnenter og kopieres til det offentlige arkivet, som folk kan kikke på eller søke i uten å være påmeldt.

Dessuten kan du lese våre postlister som Usenet-nyhetsgrupper.

Listene blir kanskje også distribuert andre steder – merk, at du aldri skal sende fortroligt eller ulisensiert materiale til listene. Deriblandt også e-postadresser og lignende. Legg særlig merke til at spammere, virus, ormer osv. er kjent for å misbruke e-postadresser som er sendt til våre postlister.

Debian vedlikeholder postlistene i god tro og vil ta forhåndsregler for å stoppe alt misbruk som vi blir gjort oppmerksomme på, for å kunne holde vår tjeneste kjørende på et normalt, uavbrudt nivå. Samtidig kan Debian ikke holdes ansvarlig for hva som sendes til postlistene eller hva som kan skje i forbindelse med dem.

Se vår ansvarsfraskrivelse for flere opplysninger.

Abonnement / Oppsigelse

Alle kan abonnere eller si opp abonnement på enhver liste på egen hånd, såfremt abonnementet på den særskilte listen er «åpent».

Man kan abonnere eller si opp abonnement på de enkelte listene via deres respektive nettsider på https://lists.debian.org/.

Du kan bruke enkle nettskjemaer til å abonnere eller si opp abonnement på listene. Abonnementssiden inneholder også en fullstendig oversikt over alle postlistene, sammen med en kort beskrivelse og abonnementsretningslinjene for hver liste.

Abonnements- og oppsigelsesmeldinger kan også sendes via epost til en spesiell kontroll-adresse, som er litt forskjellig fra postliste-adressen. Abonnements- og oppsigelsesmeldinger skal ALDRI sendes til selve postlisten.

For å abonnere eller si opp abonnementet på en postliste, send post til

 <listname>-REQUEST@lists.debian.org 

med ordet «subscribe» eller «unsubscribe» i emnefeltet.

Husk på «-REQUEST»-delen av adressen.

Som del av abonnerings-prosedyren vil liste-programmet sende deg en epost som du må svare på for å fullføre abonnementet. Dette er for å forhindre andre fra å melde deg på listene uten din godkjennelse.

Vanlige feil ved tegning/oppsigelse av abonnement

Husk at e-posten med oppsigelse av abonnementet skal sendes fra den adressen som er påmeldt listen. Hvis det ikke er mulig skal emnet på e-posten være unsubscribe påmeldtadresse@påmeldt.domene.. Du kan også si opp på denne nettsiden.

Hvis du mottar post fra en postliste, men ikke kan finne ut av hvilken adresse ditt abonnement er tegnet med, kan du se på de komplette "headere" i en mottatt e-post som inneholder noe lignende dette:

   From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org  Tue Apr 22 01:38:14 2003

Denne opplysning forteller deg uten tvil at den aktuelle listen heter debian-foo og at den påmeldte adressen er quux@example.com. I dette (fiktive) eksempelet sender du altså en e-post til debian-foo-request@lists.debian.org med unsubscribe quux@example.com i emnefeltet. Adressen du skal sende din førespørsel om oppsigelse til, er også i headeren List-Unsubscribe-Header på hver eneste e-post.

Dessverre er det for tiden umulig å tegne abonnement med et brukernavn som svarer til procmails kontroll for e-post som kommer fra en daemon. Dette betyr at brukernavnene ikke kan inneholde mail, admin, root, master og lignende strenger (se procmailrc(5) under FROM_DAEMON).

En annen kjent begresning ved vår postlisteprogram er at de fleste avviste e-post blir kastet uten advarsel så brukeren ikke har noen egentlig forklaring på hva som gikk galt. For eksempel er det allminnelig at folk prøver å melde på en adresse som allerede er påmeldt. SmartList ignorerer simpelthen slike e-poster.

Hvis du er usikker på om du er meldt på en av våre postlister så send en e-post til majordomo@lists.debian.org med

which din.e-post@adresse

i e-postens kropp. Flere opplysninger om denne tjenesten (den såkalte MajorSmart) er tilgjengelig ved å sende en e-post til den samme adressen med

help

i e-postens kropp.

Regler for oppførsel

Når du bruker Debians postlister, ber vi om at du følger Debians etiske retningslinjer i tillegg til reglene nedenfor:

Vedlikehold av postlistene

Om du vil be om en ny postliste, ber vi om at du leser gjennom bruksanvisningen.

Hvis du har problemer med å melde deg på eller av listen, forviss deg om at du har fulgt den rette prosedyren, før du prøver å kontakte oss. Forviss deg om, at du har sett på advarslerne i forbindelse med å melde deg på eller av listen.

For å ta kontakt med en liste-ansvarlig, send e-post på engelsk til listmaster@lists.debian.org.
Alternativt kan du send inn en feilrapport mot pseudopakken lists.debian.org.

Hvis du ikke klarer å melde deg ut av en postliste, så legg ved alle header-linjene fra en e-post, som du har modtaget fra listen.

Retningslinjer for reklame på Debians postlister / Spam-bekjempelse

Masseutsendelse av alle former for uoppfordret e-post (også kjent som spam) til en hvilken som helst av Debians postlister er forbudt. Avsendere av slike meldinger risikerer å bli forhindret i å sende til listene og/eller bli meldt til de relevante myndigheter.

Debians listeansvarlige gjør deres beste for å forhindre så mange som mulig av disse e-postene i å nå frem til postlistene. På en typisk dag blokkeres 40.000 slike e-poster.

Mange av de filtreringsreglene som vi bruker for å blokkere spammere og deres meldinger, kommer fra våre abonnenter. Ønsker du å hjelpe oss med å redusere mengden av spam, setter vi stort pris på det.
For å rapportere spam skal du gjøre følgende:

Du vil motta et svar når vi reagerer på din innsendelse.
Vær oppmerksom på at vi kun reagerer på rapporterte spammeldinger/-mønstre, som har blitt sendt de siste timene fordi det ikke er noen idé i å ha foreldede filtreringsregler.
Unnlat å sende ferdigpakkede regellister som du har funnet ett eller annet sted. De gir sjeldent gode resultater på våre lister fordi listene mottar en ganske unik form for trafikk.

Sørg for at e-post som du mottar fra en hvilken som helst av Debians postlister ikke blir sendt gjennom et av de automatiske systemene for rapportering av spam. Det kan være ødeleggende for alle brukerne og vil tvinge oss til å forhindre deg i å motta trafik fra alle Debians lister inntil du kan overbevise oss om at det ikke vil skje igjen.

Flere tiltak for å redusere spam på postlistene og i arkivet https://lists.debian.org/ finner du på https://wiki.debian.org/Teams/ListMaster/ListArchiveSpam