Mailinglijsten

Introductie

Debian wordt door mensen van over de hele wereld op een gedistribueerde manier ontwikkeld. Daarom is e-mail de meest gebruikte manier om van alles te bespreken. Veel van de communicatie tussen Debian-ontwikkelaars en -gebruikers wordt gevoerd via een van de vele mailinglijsten.

Er is een groot aantal publieke mailinglijsten. Dit houdt in dat op deze lijsten iedereen alle berichten kan lezen en dat iedereen mee kan doen in de discussies. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te helpen aan de ontwikkeling van Debian en het verspreiden van de filosofie van Vrije Software. Er is ook een aantal lijsten die alleen beschikbaar zijn voor officiële Debian-ontwikkelaars; vat dit alstublieft niet op als een gesloten ontwikkelingsproces, het heeft soms simpelweg geen zin om interne discussies te voeren met mensen die geen ontwikkelaar zijn.

Alle oorspronkelijke Debian-mailinglijsten draaien op een speciale server en maken gebruik van een geautomatiseerd e-mail-bewerkingspakket genaamd SmartList. Deze server heet lists.debian.org. Het insturen van e-mails en het aan- en afmelden op mailinglijsten gebeurt door berichten te sturen naar een specifiek adres op deze machine.

Basisgebruik

Elke mailinglijst van Debian heeft een instuur-adres van de vorm listname@lists.debian.org en een webpagina op https://lists.debian.org/listname/.

Om een e-mail naar een lijst te sturen, kunt u het simpelweg naar het instuur-adres sturen. Om u op een mailinglijst in te schrijven zodat alle berichten naar u worden toegestuurd, of om u juist af te melden van een lijst, kunt u een verzoek sturen naar een regel-adres (zie onder).

We houden ook gebruikersstatistieken bij voor de mailinglijsten; u kunt hier het gemiddelde aantal berichten per dag van een lijst bekijken voor dat u zich aanmeldt, om te voorkomen dat u wordt bedolven onder e-mailberichten van een lijst.

Disclaimer / Privacybeleid / Juridische informatie

De mailinglijsten zijn publieke fora.

Alle e-mailberichten die naar de mailinglijsten worden gestuurd, worden zowel naar alle abonnees van die lijst gestuurd, als toegevoegd aan het publiek toegankelijke archief, dat mensen kunnen bekijken of doorzoeken zonder dat zij daarvoor abonnee van de lijst hoeven te zijn.

De lijsten zijn ook beschikbaar als nieuwsgroepen op usenet.

De mailinglijsten kunnen ook nog op andere plaatsen dan de hiervoor genoemde worden verspreid — stuur daarom nooit berichten met een vertrouwelijke inhoud of inhoud zonder vergunning naar de lijsten. Specifiek geldt dat ook voor e-mailadressen en dergelijke: het is een bekend gegeven dat spammers, virussen, wormen en dergelijke adressen misbruiken die naar Debian mailinglijsten zijn verstuurd.

Meer informatie kunt u vinden in onze verklaring van afwijzing van verantwoordelijkheid.

Aan- en afmelden

Iedereen kan zichzelf aan- en afmelden voor mailinglijsten, aangenomen dat het een publieke (open) lijst betreft.

Er zijn eenvoudige formulieren op het web beschikbaar om u aan of af te melden voor de individuele mailinglijsten; deze formulieren kunt u vinden op de webpagina van de betreffende mailinglijst via https://lists.debian.org/.

Om u voor meerdere mailinglijsten aan of af te melden, kunt u gebruik maken van de aanmeldings- of afmeldingsformulieren. De website voor aanmeldingen bevat ook voor elke mailinglijst een korte beschrijving en de vermelding of het een publieke of een gesloten lijst betreft.

De aanvragen voor aan- of afmelding kunnen ook via e-mail worden gestuurd naar een speciaal adres, dat net iets verschilt van het adres van de mailinglijst zelf. Aan- en afmeldverzoeken moeten NIET worden gestuurd naar het adres van de mailinglijst zelf.

Als u zich wil aan- of afmelden voor een mailinglijst, stuur dan een e-mail naar

<lijstnaam>-REQUEST@lists.debian.org

met het woord subscribe (aanmelding) of unsubscribe (afmelding) as Onderwerp.

Vergeet vooral het -REQUEST deel van het adres niet!

Als onderdeel van het aanmeldingsproces zal de mailinglijst-server u een e-mail sturen, waarop u moet reageren om daadwerkelijk aangemeld te worden. Dit is een veiligheidsmaatregel om te zorgen dat mensen niet anderen zonder hun toestemming op mailinglijsten kunnen abonneren.

Veel voorkomende problemen bij het aan- en afmelden

Gelieve indachtig te zijn dat een verzoek tot afmelding moet worden verstuurd vanaf het geabonneerde adres. Als dat niet mogelijk is moet de Subject: hoofding als volgt opgesteld worden: unsubscribe geabonneerd-adres@e-mail.domein. U kunt ook het webformulier voor afmelding gebruiken.

Als u een mail ontvangt van een mailinglijst, maar u het adres waarmee u op deze lijst bent geabonneerd, niet kunt vinden, kunt u dit adres achterhalen aan de hand van de volledige koptekst van het ontvangen bericht:

  From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org  Tue Apr 22 01:38:14 2003

Hieruit kunt u afleiden dat de betreffende mailinglijst debian-foo heet, en dat u daarop bent geabonneerd met het adres quux@example.com. In dit (fictieve) geval zou u om uzelf af te melden, een e-mail moeten sturen naar debian-foo-request@lists.debian.org met unsubscribe quux@example.com in het Onderwerp (Subject). Het adres waarnaar u dit verzoek om uzelf af te melden moet sturen, kunt u ook vinden in het kopveld List-unsubscribe van elk e-mailbericht.

Helaas is het momenteel onmogelijk om u aan te melden met een gebruikersnaam die door procmail wordt herkend als mail die van een daemon afkomstig is. Dit houdt in dat gebruiksnamen niet mail, admin, root, master en dergelijke mogen bevatten (zie procmailrc(5) bij FROM_DAEMON).

Een andere bekende beperking van onze mailinglijst-programmatuur is dat de meeste e-mailberichten die niet worden geaccepteerd, zonder foutmelding worden gewist, zodat de verzender geen bericht krijgt over wat er mis gaat. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat mensen een adres willen aanmelden dat al aangemeld is; zulke verzoeken worden door SmartList genegeerd.

Als u niet zeker weet of u geabonneerd bent op een van onze mailinglijsten, kunt u een e-mail sturen naar majordomo@lists.debian.org met

which uw.e-mail@adres

in het bericht. Meer informatie over deze service (de zogenaamde MajorSmart) is beschikbaar door e-mail te sturen naar hetzelfde adres, maar nu met

help

in het bericht.

Gedragscode

Als u gebruik maakt van de Debian-mailinglijsten, volg dan alstublieft de gedragscode van Debian samen met de onderstaande regels:

Onderhoud van mailinglijsten

Als u een nieuwe mailinglijst wilt aanmaken, lees dan alstublieft de HOWTO.

Als u problemen heeft met het aan- of afmelden voor een mailinglijst, zorg er dan voor dat u de juiste procedure volgt voordat u contact met ons opneemt. Lees ook eerst de sectie over vaak voorkomende problemen bij het aan- en afmelden.

Om contact op te nemen met de onderhouder van de lijst kunt u in het Engels mailen naar listmaster@lists.debian.org of u kunt een bug rapporteren tegen het pseudo-pakket lists.debian.org.

Als u u niet kon afmelden van een mailinglijst, stuur dan alstublieft bij uw e-mail een kopie (inclusief de headers) mee van een voorbeeldbericht dat u van die lijst heeft ontvangen.

Beleid voor advertenties op Debian mailinglijsten / spambestrijding

Het sturen van om het even welke soort ongewenste bulk e-mail (spam) naar welke Debian-lijst dan ook is verboden. Afzenders van dergelijke berichten kunnen gebannen worden van de lijsten en/of gerapporteerd worden bij relevante autoriteiten.

De Debian Listmasters doen hun best om zoveel mogelijk dergelijke e-mails tegen te houden van op de lijst te belanden. Typisch worden er op een dag meer dan 40.000 dergelijke e-mails geblokkeerd.

Veel regels die we gebruiken om spammers en hun e-mails te blokkeren, werden ons gerapporteerd door onze ingeschrevenen. Als u ons wilt helpen om het aantal spams nog meer te laten afnemen, wordt uw hulp erg gewaardeerd.
Volg de volgende werkwijze voor het rapporteren van spam:

U zult een antwoord krijgen als we naar uw voorstel handelen.
Merk op dat we alleen actie zullen ondernemen naar aanleiding van spamberichten of -patronen die in de laatste paar uur zijn voorgekomen. Dit aangezien het gedateerde filters weinig nut hebben.

Laat niet toe dat e-mails die u ontvangt via een Debian mailinglijst worden doorgestuurd naar een automatisch spamrapporteringssysteem. Dit is veelal schadelijk voor alle gebruikers en zal ons ertoe dwingen u te bannen van de Debian-lijsten, totdat u bewijst dit niet opnieuw te zullen doen.

Meer inspanningen om de hoeveelheid spam op de lijsten en in het archief https://lists.debian.org/ zijn te vinden op https://wiki.debian.org/Teams/Listmaster/ListArchiveSpam.