Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Konferencie elektronickej pošty

Úvod

Debian je vyvíjaný pomocou distribuovaným spôsobom na celom svete. Preto sa na diskusiu na rôzne témy preferuje e-mail. Množstvo konverzácie medzi vývojármi Debianu a používateľmi sa odohráva v niekoľkých poštových konferenciách.

Existuje množstvo konferencií otvorených verejnosti, čo znamená, že každý môže čítať všetko, čo sa odošle a zapojiť sa do diskusie. Každého posmeľujeme pomôcť vývoju Debianu a rozširovať myšlienku slobodného softvéru. Existuje tiež niekoľko konferencií, ktoré sú otvorené iba oficiálnym vývojárom Debianu; prosím neinterpretujte to ako uzavretý vývoj, niekedy nedáva príliš zmysel diskusia interných tém s nevývojármi.

Všetky konferencie Debianu bežia na špeciálnom serveri a používajú automatizovaný softvér na spracovanie emailov nazvaný SmartList. Tento server sídli na lists.debian.org. Všetky príspevky, prihlasovacie a odhlasovacie správy je potrebné poslať na určitú adresu na tomto stroji.

Základy použitia

Každá konferencia Debianu má adresu na príspevky v tvare názov_konferencie@lists.debian.org, adresu na ovládacie požiadavky v tvare názov_konferencie-request@lists.debian.org, a webovú stránku na https://lists.debian.org/názov_konferencie/.

Ak chcete poslať email do konferencie, stačí ho jednoducho poslať na adresu pre príspevky. Prihláste sa na do konferencie, aby ste mohli čítať emaily tak ako prichádzajú. Ak sa chcete odhlásiť z konferencie, použite adresu na ovládacie požiadavky (pozri nižšie).

Aktuálny zoznam konferencií je na https://lists.debian.org/, buď zoradený podľa tém alebo v nezoradenej forme.

Udržujeme tiež niektoré štatistiky používania konferencií: pred samotným prihlásením si pozrite priemerné množstvo príspevkov aby ste sa vyhli záplave emailov.

Zrieknutie sa zodpovednosti / Pravidlá ochrany osobných údajov / Právne informácie

Konferencie sú verejné fóra.

Všetky emaily poslané na adresu konferencie sa distribuujú prihláseným a kopírujú do verejného archívu, ktoré sú prístupné ľuďom bez nutnosti byť prihlásený na prezeranie alebo vyhľadávanie.

Naviac, môžete čítať naše konferencie vo forme Usenet newsgroups. To môžete robiť použitím webového rozhrania ako Google .

Môžu existovať aj iné miesta, kam sú konferencie distribuované — prosím uistite sa, že do konferencií nikdy neposielate žiadne dôverné alebo licencované materiály. Sem tiež patria veci ako e-mailové adresy. Za osobitnú zmienku stojí fakt, že spameri, vírusy, červy atď. sú známi tým, že zneužívajú emailové adresy uverejnených v našich konferenciách.

Debian spravuje konferencie v dobrej viere a bude uskutočňovať všetky kroky na odstránenie oznámených zneužití a udržovať nepretržitú normálnu funkčnosť. Zároveň však Debian nie je zodpovedný za žiadny príspevok do konferencií alebo čokoľvek s nimi súvisiace.

Ďalšie informácie nájdete v našom dokumente zrieknutie sa zodpovednosti.

Prihlásenie / Odhlásenie

Každý sa môže sám prihlásiť/odhlásiť na do každej konferencie za predpokladu, že prihlasovacia politika pre konkrétny list je otvorená.

Môžete jednoducho použiť formuláre na prihlásenie alebo odhlásenie z jednotlivej konferencie, dostupné na jeho zodpovedajúcej web stránke na https://lists.debian.org/.

Na prihlásenie alebo odhlásenie do viacerých konferencií naraz použite webové formuláre konferencií prihlásenie alebo odhlásenie. Vyššie uvedené stránky tiež obsahujú popis a pravidlá prihlásenia do každej konferencie.

Požiadavky na prihlásenie alebo odhlásenie je tiež možné poslať emailom na špeciálnu riadiacu adresu, ktorá je mierne odlišná od tvaru adresy konferencie. Prihlasovacie alebo odhlasovacie správy NESMIETE posielať na adresu samotnej konferencie.

Ak sa chcete prihlásiť alebo odhlásiť z konferencie, pošlite prosím email na

<názov_lisu>-REQUEST@lists.debian.org

so slovom subscribe na prihlásenie alebo unsubscribe na odhlásenie v predmete emailu.

Prosím nezabudnite časť adresy -REQUEST.

V rámci prihlasovacieho procesu vám softvér konferencií pošle email, na ktorý musíte odpovedať aby sa prihlásenie úspešne dokončilo. Toto je bezpečnostné opatrenie, ktoré zabraňuje možnosti prihlasovať iných ľudí bez ich súhlasu.

Všeobecné zásady prihlasovacieho/odhlasovacieho procesu

Prosím nezabudnite, že odhlasovacia požiadavka musí byt poslaná z adresy, ktoré je prihlásená. Ak to nie je možné, pole Predmet musí obsahovať: unsubscribe prihlásená_adresa@prihlásená.doména alebo môžete použiť webový formulár na odhlásenie.

Ak prijímate emaily z konferencie, ale neviete nájsť adresu, z ktorej ste sa prihlásili, môžete použiť plnú hlavičku prijatej správy, ktorá bude obsahovať niečo takéto:

  From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org  Tue Apr 22 01:38:14 2003

Toto vám spoľahlivo určí konferenciu, ktorá sa nazýva debian-foo a že prihlásená adresa je quux@example.com. V tomto (fiktívnom) prípade, pošlete e-mail na debian-foo-request@lists.debian.org s textom unsubscribe quux@example.com v poli Predmet. Adresu, na ktorú by ste mali poslať vašu požiadavku na odhlásenie nájdete aj v hlavičke List-Unsubscribe-Header každej správy.

Bohužiaľ, v súčasnosti nie je možné sa prihlásiť s používateľským menom, ktoré zodpovedá kontrolám procmail na prichádzajúcu poštu od démona. Toto znamená, že používateľské meno nesmie obsahovať text mail, admin, root, master alebo podobné (pozri FROM_DAEMON v procmailrc(5)).

Iné známe obmedzenie v našich poštových konferenciách je, že väčšina zamietnutých e-mailov sa zachytí bez akéhokoľvek oznámenia, takže používateľ nemá žiadnu skutočnú informáciu, že sa stalo čo sa nemalo. Napríklad je bežné, že sa ľudia pokúšajú prihlásiť na už prihlásenú adresu: SmartList takýto e-mail jednoducho ignoruje.

Ak nie ste si istý, či ste prihlásený konferencie, pošlite e-mail na majordomo@lists.debian.org s

textom vaša.email@adresa

v tele. Podrobnejšie informácie o tejto službe (takzvanej MajorSmart) sú dostupné po poslaní ešte jedného e-mailu na rovnakú adresu s textom

help

v tele.

Zásady chovania

Ak používate konferenciu Debianu, dodržiavajte prosím nasledovné pravidlá a tiež Zásady chovania projektu Debian.

Správa konferencie

Ak chcete požiadať o vytvorenie novej konferencie, prečítajte si prosím návod (HOWTO).

Ak máte problémy s prihlásením alebo odhlásením, uistite sa prosím, že postupujete správne predtým ako sa pokúsite kontaktovať nás. Uistite sa, že ste videli bežné chyby pri prihlasovaní/odhlasovaní.

Ak potrebujete kontaktovať správcu konferencie, pošlite e-mail v angličtine na listmaster@lists.debian.org.
Namiesto toho môžete vyplniť hlásenie o chybe voči pseudo-balíku lists.debian.org.

Ak sa vám nepodarilo sa z konferencie odhlásiť, vložte prosím kópiu celej hlavičky správy, ktorú ste dostali z konferencie.

Inzertné pravidlá konferencií Debianu / boj proti spamu

Tieto pravidlá sú mierené na boj proti spamu.

Posielanie akejkoľvek nevyžiadanej hromadnej pošty (tiež známej ako spam) do ktorejkoľvek konferencie Debianu je zakázané. Odosielateľom takýchto správ môže byť zablokovaná možnosť prispievať do konferencie a/alebo budú oznámení zodpovedným úradom.

Správcovia konferencií Debianu robia maximum, aby zabránili uverejneniu väčšiny takýchto emailov. Priemerne je zablokovaných viac ako 40 000 takýchto správ denne.

Množstvo pravidiel na blokovanie spamerov a ich správ nám bolo hlásené prihlásenými ľuďmi. Ak nám chcete pomôcť zredukovať množstvo spamu ešte viac, vašu pomoc uvítame.
Ak chcete oznámiť spam, musíte postupovať nasledovne:

Keď na váš príspevok zareagujeme, dostanete odpoveď.
Uvedomte si, že budeme reagovať len na spam a pravidlá, ktoré boli odoslané v posledných hodinách, keďže nemá význam uchovávať pravidlá na filtrovanie starých správ.
Taktiež nám neposielajte žiadne zoznamy pravidiel, ktoré niekde nájdete. Pravdepodobne nebudú na našich konferenciách podávať dobré výsledky, keďže dostávame relatívne unikátny obsah.

Neumožnite žiadnemu emailu, ktorý dostanete z konferencií Debianu, aby bol poslaný na automatický systém oznamovania spamu. Často to škodí všetkým používateľom a prinútite nás blokovať prijímanie emailov z akejkoľvek konferencie Debianu, pokiaľ sa vám nepodarí preukázať správcom konferencií Debianu, že už v tom nebudete pokračovať.

Ďalšie snahy o redukciu spamu v konferenciách a v archívoch https://lists.debian.org/ nájdete na https://wiki.debian.org/Teams/ListMaster/ListArchiveSpam