Sändlistor

Introduktion

Debian utveckling sker utbrett över hela världen, och därför är sändlistor det sätt som föredras för att diskutera saker. En stor del av konversationen mellan Debians utvecklare och användare sker på sändlistorna.

Det finns många allmänt tillgängliga sändlistor, vilket betyder att vem som helst kan läsa allt som skrivs, och delta i dokumentationen. Vi uppmuntrar alla att hjälpa till i utvecklingen av Debian, och sprida kunskap om fri programvara. Det finns även några listor som bara är öppna för officiella Debianutvecklare. Tolka inte detta som att utvecklingen är stängd för utomstående, men ibland är det ingen mening med att diskutera interna ämnen med icke-utvecklare.

Alla Debians egna sändlistor går via en speciell server med en automatisk e-posthanteringsprogramvara vid namn Smartlist. Denna dator heter lists.debian.org. Alla bidrag och prenumerations-/avbeställningsmeddelanden måste skickas till en specifik adress på den maskinen.

Grundläggande användning

Varje Debiansändlista har en bidragsadress på formen listnamn@lists.debian.org, en styradress på formen listnamn-request@lists.debian.org samt en webbsida på https://lists.debian.org/listnamn/.

För att sända ett inlägg till en lista lägger du helt enkelt till den till mottagaradresserna. För att prenumerera på en lista för att kunna läsa alla inlägg när de kommer in, eller för att avbeställa en lista, används styradressen (se nedan).

En aktuell lista över tillgängliga sändlistor finns på https://lists.debian.org/, sorterat per ämnesområde eller osorterat.

Vi har även viss användningsstatistik för sändlistorna: det kan vara en bra idé att kolla upp den genomsnittliga mängden inlägg på en sändlista innan man prenumererar för att undvika att bli överöst av inlägg.

Ansvarsfriskrivelse / Policy för personlig integritet / Juridisk information

Sändlistorna är öppna fora.

Alla inlägg som sänds till våra sändlistor distribueras både till listans mottagare och arkiveras i det öppna arkivet, där man kan läsa eller söka utan att först ha prenumererat på listan.

Dessutom kan du läsa våra sändlistor som Usenetgrupper.

Listorna kan distribueras till andra platser – försäkra dig om att du aldrig sänder konfidentiellt eller olicensierat material till listan. Detta gäller även sådant som e-postadresser. Speciellt kan noteras är det faktum att spammare, virus, maskar och liknande är kända att utnyttja e-postadresser som postas till våra sändlistor.

Debian hanterar sändlistorna i god tro och kommer vidta åtgärder för att tygla alla uppmärksammade överträdelser och bibehålla en kontinuerlig drift. Samtidigt är inte Debian ansvarig för vad som sänds till listorna eller något som sker i samband med dem.

För vidare information, läs vår ansvarsfriskrivelse.

Prenumeration/avbeställning

Vem som helst kan själv prenumerera/avbeställa alla sändlistor, så länge prenumerationspolicyn för listan är öppen.

Du kan använda enkla webbformulär för att prenumerera eller avbeställa individuella sändlistor, vilka finns på respektive webbsida på https://lists.debian.org/.

För att prenumerera eller avbeställa flera sändlistor samtidigt kan du använda sidorna för prenumeration respektive avbeställning av listor. Den förstnämnda sidan innehåller även beskrivningar samt vilken prenumerationspolicy som gäller för varje lista.

Styrinformation för prenumeration eller avbeställning kan även sändas per e-post till en speciell kontrolladress, som skiljer sig något från listans adress. Prenumerations- eller avbeställningsmeddelanden skall EJ sändas till själva sändlistans adress.

För att prenumerera eller avbeställa sänder du ett brev till

<listnamn>-REQUEST@lists.debian.org

med ordet subscribe (prenumerera) eller unsubscribe (avbeställ) som ärenderad.

Kom ihåg -REQUEST-delen i adressen.

Som en del av prenumerationsprocessen kommer listprogramvaran sända dig ett brev på vilket du måste svara för att fullborda prenumerationen. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra att folk lägger in prenumerationer åt andra utan deras tillstånd.

Vanliga problem vid prenumeration och avbeställning

Kom ihåg att avbeställning bör beordras från den adress som anmälts till listan. Om det inte är möjligt, så måste ärenderaden innehålla unsubscribe anmäld.adress@anmäld.domän, eller så kan du använda dig av webbformuläret för avbeställning.

Om du tar emot brev från en sändlista men inte kan komma på vilken adress du prenumererar med kan du använda det kompletta brevhuvudet i det mottagna brevet, vilket innehåller en rad på den här formen:

  From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org  Tue Apr 22 01:38:14 2003

Den här raden ger dig tillförlitlig information om att listan i fråga heter debian-foo och att prenumerationsadressen är quux@example.com. I detta (påhittade) fall skulle du sända e-post till debian-foo-request@lists.debian.org med texten unsubscribe quux@example.com i ärenderaden. Adressen som du skall skicka din avprenumerationsförfrågan till finns även i huvudet List-Unsubscribe-Header i varje e-postmeddelande.

Tyvärr är det för tillfället ej möjligt att prenumerera med ett användarnamn som motsvarar procmails tester för e-post som kommer från servrar. Detta innebär att ett användarnamn inte kan innehålla mail, admin, root, master eller liknande strängar (se FROM_DAEMON i procmailrc(5)).

En annan känd begränsning i vår sändlisteprogramvara är att de flesta förkastade brev tyst slängs bort, så att användaren inte får någon information om vad som gick fel. Det är till exempel vanligt med försök att prenumerera med en adress som redan står med som prenumerant, vilket gör att SmartList bara ignorerar brevet.

Om du är osäker på om du har prenumererat på en av våra listor sänder du ett brev till majordomo@lists.debian.org med texten

which din.e-post@adress

i textkroppen. Ytterligare information om tjänsten (känd som MajorSmart) kan fås genom att sända ett brev till samma adress med texten

help

i textkroppen.

Uppförandekod

När du använder Debians sändlistor ber vi dig följa Debians uppförandekod utöver dessa förhållningsregler:

Listunderhåll

Om du vill efterfråga en ny sändlista bör du läsa guidedokumentet.

Om du har problem med att prenumerera eller avbeställa, se till att du har gjort rätt innan du försöker kontakta oss samt att du har läst om möjliga problem med prenumeration/avbeställning.

För att kontakta den ansvarige för sändlistorna, sänd ett brev på engelska till listmaster@lists.debian.org.
Alternativt kan du rapportera ett fel mot pseudopaketet lists.debian.org.

Annonseringspolicy för sändlistorna / Skräppostbekämpning

Det är förbjudet att sända alla sorters obeställda grupp-e-postförsändelser (även känt som spam) till någon av Debians sändlistor. Den som sänder sådana meddelanden kan blockeras från att sända e-post till listor och/eller rapporteras till relevanta myndigheter.

Debians sändlisteansvariga gör sitt bästa för att blockera så många sådana e-postbrev som möjligt från att nå listorna. En vanlig dag blockeras över 40 000 sådana meddelanden.

Många av de regler vi använder för att blockera skräppostare och deras meddelanden har rapporteras till oss av våra prenumeranter. Om du önskar hjälpa oss att reducera mängden skräppost ytterligare är vi tacksamma för din hjälp.
För att rapportera skräppost måste du göra följande:

Du får ett svar när vi agerat på ditt bidrag.
Observera att vi bara kommer agera på rapporterad skräppost/regler som har sänts under de senaste timmarna eftersom det inte är någon mening med att ha föråldrade filtreringsregler.
Vi ber dig undvika att sända oss färdigpaketerade listor med regler du har hittat någonstans. Dessa ger sällan goda resultat på våra sändlistor eftersom den trafik som kommer in är rätt unik.

Tillåt inte att e-post från någon av de av Debians sändlistor du prenumererar på sänds till ett automatisk skräppostrapporteringssystem. Sådant beteende är oftast skadligt för samtliga användare och tvingar oss att blockera dig från att ta emot trafik från samtliga Debianlistor fram till du kan bevisa att du inte kommer göra så igen.

Ytterligare insatser för att minska mängden spam på listorna och i arkivet https://lists.debian.org kan hittas på https://wiki.debian.org/Teams/ListMaster/ListArchiveSpam