Version 1.3 släppt

Software in the Public Interest
presenterar
Debian GNU/Linux 1.3
och
vår första OFFICIELLA dubbel-cd-uppsättning

Debian GNU/Linux är en Linuxdistribution bestående av fri programvara. Dess skapare är 200 obetalda frivilliga från hela världen som samarbetar via Internet, med målet att hålla Linux fritt. Medan andra Linuxdistributioner gör sina system mer och mer beroende av kommersiell programvara är Debian 100% fritt och kommer alltid så att vara.

Denna utgåva introducerar flera nya funktioner:

Ftp-platser

Ftp-platser finns överallt från Kansas till Kroatien!
En lista över dem är tillgänglig på https://www.debian.org/distrib/ftplist.

Avbildningsfiler för installationsdisketterna och komplett installationsmanual finns i underkatalogen Debian-1.3/disks-i386/current [Obs: detta gäller inte längre] på dessa servrar.

För att uppgradera från ett äldre Debiansystem

Denna del är endast för de som uppgraderar ett tidigare Debiansystem. Alla andra måste följa instruktionerna under Installera ett nytt Debiansystem. Du kan uppgradera automatiskt via ftp, eller från cd eller disk. Med denna utgåva är det väldigt viktigt att du uppgraderar vårt paketverktyg dpkg först, innan du uppgraderar andra paket i ett äldre Debiansystem. För att göra detta går du till katalogen Debian-1.3/binary-i386/base på din cd eller använder ftp eller någon annan metod för att hämta .deb-filerna som omnämns nedan. Som root ger du dessa kommandon:

	 dpkg --clear-avail
	 dpkg -i ldso_*.deb
	 dpkg -i libc5_*.deb
	 dpkg -i dpkg_*.deb dpkg-ftp_*.deb
	 dpkg --purge --force-depends texbin

När detta har gjorts bör du kunna uppgradera hela ditt system automatiskt genom att använda vårt verktyg dselect: Om du är ansluten till Internet behöver du inte hämta några andra filer manuellt, dselect kommer automatiskt hämta och installera resten av Debian 1.3 åt dig.

Om du uppgraderar från Debian 1.1 till Debian 1.3, på ett system där Debian 1.2 aldrig var installerat, kan du förvänta dig att behöva köra dselect ungefär fyra gånger för att färdigställa installationen. Några felmeddelanden kommer att leda till att dselect avslutas, men dessa beror på paketordningen och att du hoppade över uppgraderingen till 1.2, och kan utan problem ignoreras.

Installera ett nytt Debiansystem

Du hittar installationsmanualen genom att använda adressen http://ftp.debian.org/debian/stable/disks-i386/current/install.html. Resten av programvarupaketen finns i underkatalogen Debian-1.3/binary-i386.

Webbplats

Besök vår webbplats https://www.debian.org/ för ytterligare information om Debian GNU/Linux.

Sändlistor

För att prenumerera på sändlistorna, sänd ordet "subscribe" till en av dessa adresser:

debian-user-REQUEST@lists.debian.org
Många erfarna användare som kan svara på alla dina frågor finns på denna lista. Frågor besvaras oftast inom några minuter, med positiva resultat. Femtio eller fler meddelanden per dag förekommer på denna lista.
debian-announce-REQUEST@lists.debian.org
Stora systemtillkännagivanden. I medel bara ett fåtal meddelanden varje månad.
debian-changes-REQUEST@lists.debian.org
Detta är en lista där nya paketinsändningar och felrättelser för den stabila versionen av Debiansystemet tillkännages. Den kan få flera meddelanden per dag.
debian-devel-changes-REQUEST@lists.debian.org
Detta är en lista där nya paketinsändningar och felrättelser i utvecklingsversionen av Debiansystemet tillkännages. Det är här du får veta om program som just har paketerats för Debian. Den kan få flera meddelanden per dag.

Frågor och svar

Hur kan Debian jämföras med andra Linuxsystem?
Debian 1.3 är åtminstone lika bra som andra Unix- eller Linuxdistributioner, även de mest professionella. En stor skillnad mellan Debian och andra Linuxdistributioner är att Debian är en ideell organisation medan de andra är kommersiella företag. Debians mål är att samarbeta med andra Linuxdistributioner hellre än att konkurrera med dem. Vi respekterar dessa organisationer och deras anställda. Vi uppmanar alla skapare av Linuxdistributioner att bygga komponenter eller hela distributioner på Debian.

Hur kompatibelt är Debian?
Vi kommunicerar med andra Linuxdistributioners skapare för att bibehålla binärkompatibilitet mellan Linuxdistributioner. De flesta kommersiella Linuxprodukter fungerar lika bra på Debian som de gör på de system de byggdes på. Vårt program alien gör det möjligt för dig att behandla paket som skapats för dessa andra system som om de vore Debianpaket.0

Och internationalisering?
Det finns en aktiv undergrupp bland våra utvecklare som internationaliserar Debian. Aktiv utveckling pågår för franska, italienska, tyska och spanska.

Hur blir jag en Debianutvecklare?
Vi letar efter folk som skulle vilja bidra med Linuxarbete och vara medlemmar i en internationell sammanslutning med programvaruutvecklare som gör något som betyder något! Du hittar all utvecklarinformation i Debians policymanual och paketeringshandbok, vilka båda finns tillgängliga som Debianpaket.

Kan jag tillverka och sälja cd-skivor?
Om du vill distribuera den officiella Debian dubbel-cd-uppsättningen, kontakta Bruce Perens på <bruce@debian.org>. Vi tar ingen avgift av dig för att kopiera eller sälja Debian-cd. Du kan få fri åtkomst till cd-grundkopiorna via ftp, eller så kan vi sända skrivbara cd redo att kopieras med expresspost till dig för en materiel- och portokostnad av 50 amerikanska dollar.

Om du vill distribuera en icke-officiell cd, såsom en med extra material, behöver du bara hämta filer från vår ftp-plats. Vi ber dig att endast distribuera de släppta Debianversionerna.

Vad är Software in the Public Interest?
Det är ett ideellt företag vi startade för att sponsra Debianutvecklingen. Meningen med organisationen är att utveckla och distribuera fri programvara. Vårt mål liknar de hos FSF förutom att vårt huvudprojekt är ett Linuxsystem. Vi uppmanar programmerare att använda GNU General Public License eller andra licenser som tillåter fri distribution och användning av programvara.


Unix, Red Hat, Slackware och RPM är varumärken hos sina respektive ägare. Vem som äger namnet Linux är för närvarande omtvistat.