Ordförande och sekreterare valda av styrelsen

17 mars 1997

Ian Murdock, Debians grundare, har valts som styrelseordförande. Dessutom har Dan Quinlan, vice ordförande och medlem i styrelsen, valts att fungera som styrelsesekreterare.