Debian byter till GNU LIBC 6

10 juli 1997

Debiangruppen är fullt upptagna med att bygga Debian 2.0, dess första distribution baserad på GNU LIBC 6 för alla plattformar, inklusive i386. LIBC 6 återförenar Linux C-bibliotek med GNUs C-bibliotek som används på andra plattformar, och förbättrar Linux kompatibilitet med POSIX-standarder. En förhandsutvecklarutgåva av Debian 2.0 finns på http://ftp.debian.org/debian/hamm/hamm (död länk), men är ännu inte ett fungerande system. Om du vill hjälpa med denna utveckling, läs utvecklarmanualerna på https://www.debian.org/doc/.

Debian 2.0 kommer fortfarande att stöda LIBC 5-program som för närvarande kör under Debian 1.3 och andra Linuxdistributioner.