Företag donerar maskinvara och nätverkskapacitet till Debian

18 augusti 1997

Efter vår hemställan om nätverksvärdsservice har två företag förbundit sig att donera system och nätverksanslutning med hög kapacitet till Debianutvecklingen. Information om donatorerna kommer på Debians webbplats när väl systemen är i gång. Flera andra platser har erbjudit sig att donera plats på existerande system, en nätverksanslutning, eller e-postservice. Alla Debians Internettjänster doneras till projektet, inklusive dess webbplatser på olika kontinenter och dess 75 ftp-spegelplatser.