Linuxdistributioner kontra rörelsen för fri programvara - några ord från Debians ordförande

15 november 1997

Vi på Debianprojektet producerar ett högkvalitativt Linuxsystem bestående av 100% fri programvara. Men, som frivilliga, har vi ytterligare en uppgift - Debian hjälper till att hålla de kommersiella Linuxdistributionerna ärliga genom att tillhandahålla ett icke-kommersiellt alternativ för dem att jämföras mot.

Det finns ett socialt kontrakt i fri programvaru-miljön. Goda medlemmar tar värdet från det i den form av fri programvara som andra har bidragit, och återgäldar värdet för det de har tagit i form av fri programvara som de har utvecklat. Dåliga medlemmar bara tar.

Infriar din Linuxdistribution det sociala kontraktet? Du finner Debians riktlinjer på https://www.debian.org/social_contract, vilka ger en ståndpunkt av vad vi ger tillbaka till fri programvaru-miljön, och våra riktlinjer för vad som är fri programvara och vad som inte är riktigt lika fritt. Vi publicerade denna för ungefär ett halvår sedan, och förväntade oss att även andra Linuxdistributioner skulle i skrift berätta hur de skulle hantera fri programvaru-miljön. Än så länge har inte någon annan Linuxdistribution gjort ett sådant tillkännagivande.

Om du kör ett annat Linuxsystem än Debian ber vi dig att fråga dem om en kopia av deras skriftliga sociala kontrakt. Vi ber dig jämföra alla Linuxsystem på basis av hur du hanterar fri programvaru-miljön.

    Tack

    Bruce Perens
    Debians projektledare