Debian GNU/Linux-system använt vid utveckling av satellit

3 februari 1998

Du kan läsa om satelliten AMSAT Phase 3-Dhttp://www.amsat.org/amsat/sats/phase3d.html. Det är den mesta ambitiösa i en lång rad av Ham-radiosatelliter (mer än 30 har skickats upp). Delar av programvaran för satellitens kommunikationssystem och experiment utvecklades av Bdale Garbee N3EUA, sedan länge Debianutvecklare, och av andra radioamatörer, med Debiansystemet. Debian är en bra partner för AMSAT: båda är internationella grupper bestående av privata individer som bidrar med sitt arbete i högst sofistikerade tekniska projekt.