Kodfrysning (och rykten)

25 mars 1998

Följande är ett inlägg från Debians projektledare, Ian Jackson:

Kodfrysningen för Debian 2.0, libc6-systemet, är nu på plats, och alfa- och betatestning kommer att påbörjas inom kort.

Det har förekommit viss förvirring gällande Bruce Perens samband med SPI (Software in the Public Interest, Debians stöd- och paraplyorganisation). Bruce är ordförande för SPI, och var inte nöjd med vissa aspekter på Debians projektarbete. Ian Murdock, Tim Sailer och jag – resterande styrelsemedlemmar i SPI – diskuterar nu med Bruce om framtida utveckling för SPI, och SPIs förhållande med Debian, och det pågår samtidigt en diskussion inom Debianprojektet rörande dessa frågor.

Trots detta kommer inte detta att distrahera oss från vårt framåtskridande mot att släppa 2.0. Debianprojektet har en lång tradition av skenbar politisk instabilitet strax före en ny utgåva släps, så ni kan vara optimistiska!

Ian Jackson.
(Debians projektledare)