Debian använder enbart fria versioner av X Window System

9 april 1998

Vi är bestörtade av beslutet nyligen av Open Group att inte släppa framtida versioner av X som fri programvara – det kommer finnas begränsningar av kommersiell användning, bland andra stora avgifter.

Debians sociala kontrakt lovar att vi bara kommer att främja programvara som möter våra riktlinjer för fri programvara. Dessa riktlinjer kräver tillgänglighet för såväl kommersiell som icke-kommersiell användning.

Debian kan därför inte skeppa versioner av X som bygger på X11R6.4. Istället kommer vi basera våra utgåvor på X11R6.3 (som är fri); vi är säkra på att fri programvaru-miljön kommer att anta utmaningen med att utveckla ytterligare fria versioner baserade på X11R6.3.

Vi noterar att XFree86 som bäst överväger sitt svar på denna situation. Vi hoppas innerligen att de kommer att behålla sin allians med den den helt fria programvarumiljön genom att inte lägga ner ytterligare arbete i den nyligen stängda X-distributionen från Open Group.

Vi skulle även vilja uppmuntra kommersiella återförsäljare (oavsett om de är allierade med fri programvaru-miljön eller inte) att uttrycka sitt engagemang i att hålla X fritt.

Den duplicering av ansträngningar och förlust av standardisering som kommer av att utvecklingen av X delas i två är olycklig, men den har gjorts oundviklig av Open Group:s beslut att ta X från fri programvaru-miljön.