Hamm (utvecklingsversion 2.0) ny djupfryst

22 maj 1998

Hamm har nu djupfrysts. Till denna punkt har de flesta nya versioner av paket tillåtits i distributionen så länge de enbart inneburit felrättelser. Nu måste de rätta både fel som är kritiska för utgivningen, och finnas vara viktiga nog av ansvariga för utgivningen.

Om någon vill hjälpa med att testa den framtida version 2.0, kontakta Brandon Mitchell på bhmit1@mail.wm.edu.