XFree86 angående X11R6.4-licensen

22 maj 1998

XFree86 har öppet tillkännagivit sin position angående den nya licensen som kommer med X11R6.4. Sammanfattningsvis kommer de fortsätta utveckla XFree86 från X11R6.3-koden. För komplett information, se deras tillkännagivande.