Kachina Technologies Inc. hjälper utvecklingen av Debian Sparc

6 juni 1998

Kachina Technologies Inc. (http://kachinatech.com) har bestämt sig för att hjälpa med att göra Debians Sparcdistribution kommersiellt tillgänglig för Linuxmiljön. När den är klar kommer Debian GNU/Linux 2.0:s (Hamm) Sparcdistribution att tillhandahållas av Kachina både på cd-rom och på förinstallerade system.

När de fick frågan om deras arbete på Linux svarade Ward Deng på Kachina:

[Kachina] har arbetar på UltraSPARC-system och Linux under flera år, och insåg att UltraSPARC och Linux är den bästa kombinationen för högprestandadatorbruk. Vi har demonstrerat ett UltraLinux-kluster på en mässa och fick mycket uppmärksamhet.

Vi har arbetar på en direkt anpassning av högpresterande utvecklingsmiljöer, bland andra Fujitsu Fortran 90, C, och andra kompilatorer/verktyg på Linux/UltraSPARC-plattformen.

Vi har stött UltraLinux-anpassningen genom att låna ut system till nyckelutvecklare på Sparc/Linux och vi kommer fortsätta göra så. Inte bara kommer vi tillhandahålla fjärråtkomst och nätverksresurser till Debian/UltraLinux-utvecklare, vi ämnar också att ge utvecklare och tidigare användare förladdade system till priser långt under vad de kostar för att visa vårt stöd och vår uppskattning.

På frågan om varför Debian var distributionen de valt var svaret:

Debian är uppenbarligen den bästa distributionen hittills. Debians pakethanteringssystem och dess organiserade frivilligbaserade utveckling gör det mer lätt att underhålla och garanterar dess öppenhet i långa loppet.

Kachina ger Internetåtkomst, diskutrymme, ett allmänt tillgängligt testsystem, såväl som arbetskraft för programvarupaketering och -testning för att hjälpa Debians Sparc-anpassning.

Kachina är även värd för Scientific Applications on Linux (SAL) (http://sal.kachinatech.com), vilket är en samling programvara som är användbar för forskare och ingenjörer.

Debian GNU/Linux har arbetat på en Sparcdistribution sedan november 1996. Distributionen förväntas vara redo att släppas inom några månader.

För ytterligare information om Debians Sparcutvecklinge, prenumerera på Debians Sparcsändlista <debian-sparc@lists.debian.org>. Detta kan göras på <https://www.debian.org/MailingLists/subscribe>.

För ytterligare information om arbetet Kachina gör för tillfället, sänd e-post till debian-ultralinux@KachinaTech.com.