Debian i pressen: År 2000-huvudvärk

13 augusti 1998

Debian GNU/Linux har omnämnts i Wireds nyhetssektion. Michael Stutz skrev en artikel med titeln The Next Millennium Headache, vilken finns på http://www.wired.com/news/news/technology/story/14390.html.

The Next Millennium Headache
av Michael Stutz

1998-08-12.PDT
Någon gång i framtiden kommer dag- och datuminställningarna i miljontals av datorer rulla till över ett värde som maskinerna inte förstår. Den möjliga utgången: systemkrascher i kritiska system, såsom inom flygtrafikkontroll och bankväsendet.

Men få inte panik – vi har fortfarande nästan 40 år att ta hantera det.