Debian i pressen: Direktsänt på BBC?

26 augusti 1998

Nåja, kanske inte helt direktsänt... men vi ingår i bilden på Chris Nuttalls artikel Newsgathering on the Net vilken finns på http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_150000/150885.stm

Nyhetsinsamling på nätet

Av Internetkorrespondent Chris Nuttall

Som en utrikeskorrespondent har jag alltid inspirerats av citatet att folk som oss skriver det första utkastet av historian. Nu är jag en Internetkorrespondent, och jag har varit med rätta varit ödmjuk inför insikten att även de mest tillsnickrade onlinetexterna egentligen bara utgör det första utkastet till en berättelse.

Flera exempel under den gångna veckan visar att, medan Internet kan vara källan till grundlösa rykten och dåligt undersökta artiklar, kan det även reparera sådan skada, och till slut skapa något mer solitt och påtagligt än vad som är möjligt i andra medier.