Debians ARM-projekt

26 augusti 1998

Debian GNU/Linux' ARM-distribution är en anpassning av Debian till ARM-arkitekturen och kan köras på Corels NetWinder. Utvecklingen kommer i slutändan att inriktas även på andra ARM-processorer. ARM-anpassningen kommer sannolikt inkluderas i nästa utgåva av Debian.

Corel Computer Corporations NetWinder-datorer baseras på det snabba, skalbara och öppna Linuxoperativsystemet. De ger den datorkraft, hastighet och pålitlighet som krävs för både slutanvändar- och serveranvändning.

Corel Computer är väldigt imponerade av den kvalitet och hastighet som Debianutvecklarnas arbete uppvisar, säger Chris Herrnberger, produktutvecklingsansvarig för NetWinder. Arbetet är mycket uppskattat och sätter en hög standard att följa för andra NetWinderutvecklare.

Information om aktuell status för distributionen finns på https://www.debian.org/ports/arm/. Information om andra distributioner finns också på https://www.debian.org/ports/.

Vi vill tacka Corel för att de tillhandahåller en maskin att arbeta på, och för deras tekniska stöd. Tack även till Ottawa-Carleton Linux Users Group (OCLUG) för att de står som värd för maskinerna.