Debian i pressen: APCMAG betarecenserar 2.0 "Hamm"

26 augusti 1998

Australian Personal Computer Magazine, http://www.apcmag.com/, har skrivit en recension av Debian 2.0:s betautgåva. Den kompletta recensionen finns på http://apcmag.com:8008/apcweb/reviews.nsf/0f5aa6c92d05b235ca25639d002aacfb/c36ba15f1b2979f44a256667001d92ed?OpenDocument (död länk)

Debian GNU/Linux 2.0 Beta

Ett av problemet med tidiga Linuxdistributioner som SLS och Slackware var den arbetsbörda de lade på de som underhöll dem. Kärnan själv genomgick fortfarande snabba ändringar, och högnivåkomponenter växte både i antal och komplexitet.

Debians Linuxdistribution skapades för att åtgärda detta problem genom att använda en frivilligutvecklingsmodell liknande den Torvalds använder i skapandet av själva kärnan. Detta har spritt arbetsbördan mer jämnt över Linuxmiljön, och har även gett Linuxentusiaster möjligheten att nära bidra i utvecklingen av distributionen.

...
Trots att den inte får samma nivå av uppmärksamhet från traditionell media som vissa kommersiella distributioner är Debian Linux en solid, omfattande produkt, och en sann glädje att använda. Det är även trevligt att bli involverad i Debiankollektivet, vars vänlighet och anda minner om Internets tidiga dagar och dess känsla av öppenhet och globalt samarbete.