Debian i pressen: Databaser med Linux

26 augusti 1998

Den tyska boken Databanken mit Linux (Databaser med Linux) av Dr. Bernhard Röhrig innehåller en komplett Debiandistribution såväl som fyra databassystem och exempel att experimentera med och använda som en bas för utveckling. Ytterligare information finns på http://www.cul.de/ (webbplats på tyska).

Databaser med Linux [Datenbanken mit Linux]
Adabas – mSQL – Postgres – Yard-SQL
Dr. Bernhard Röhrig

Början av resan in i informationsåldern har börjat. De som inte bara vill vara med utan även vill hjälpa till att definiera trenderna måste vara snabbare än andra. Framför allt måste de vara i en sådan position att de kan tillhandahålla information snabbare och denna information måste vara aktuell, välstrukturerad, och ges i ett format lämpligt för kunden.

Boken handlar om dessa frågor och visar hur det fria operativsystemet Linux och flera databashanteringssystem kan användas för att ge extremt prisvärda lösningar för lokala nätverk och Internet.