Debian i pressen: Anmeldelse af Debian 2.0 "hamm"

15. september 1998

[Sammendrag skrevet af Michael Below <mbelow@post.uni-bielefeld.de> Tak!]
[Bemærk: Denne anmeldelse er ikke tilgængelig på Internet.]

Tysk magasin sammenligner seks Linux-distributioner

http://www.ix.de/ct/

I nummer 19, 14. september 1998, sammenligner Dr. Oliver Diederich i det tyske edb-tidsskrift c't sekx Linux-distributioner: Caldera OpenLinux Base 1.2, Debian 2.0, DLD 5.4 Classic, Red Hat 5.1, Slackware 3.5 og SuSE 5.3. Han fokuserer på spørgsmålet om hvordan de forskellige distributioner opfylder både en nybegynder og en mere erfaren Linux-brugers krav. Han sammenligner specielt installationsprocedurene, systemhåndteringsværktøjerne og anvendeligheden af den oprindelige opsætning.

Diederich lovpriser Debians startbillede i opsætningsprogrammet som præsenterer installationsvejen og anbefaler hvad der skal gøres. Han bemærker at harddiskpartitioneringen med cfdisk kræver en hel del kundskaber, selv med oplysningerne fra cd-hæftet. Han kan ikke lide spørgsmålet om placeringen af resc1440.bin under kerneinstalleringen, uden nogen hjælp til dette i hæftet eller hjælpefilen. Han går ud fra at en Linux-nybegynder vil blive særdeles forvirret, når vedkommende bliver præsenteret for listen over kernemoduler. Dernæst installerer Debian LILO i Master Boot Record på den anden E-IDE-harddisk, resulterende i en advarsel om at den måske ikke vil kunne starte derfra. Dette sker, og Diederich antager at selv den mest ivrige Linux-nybegynder ville give op på dette sted. Ved hjælp af en startdiskette fortsætter han installationen.

I den efterfølgende programudvælgelse via dselect, rapporterer han at det ikke muligt at vende tilbage til forvalgsmenuen, hvorfor brugeren uvægerligt konfronteres med 1500 pakker at vælge i mellem, hvis vedkommende har valgt tilpasset installation. Generelt er han modstander af dselects komplekse brugerflade, men erkender dens funktionalitet, afhængigheds-/konfliktkontrollen og den omgående opsætning. Han bemærker at brugeren er alene med beskrivelserne i cd-hæftet efter en introduktion til dselect, så det er svært at besvare opsætningsspørgsmålene. Opsætningen af X11 og printer kræver viden og arbejde som overgår andre distributioner.

Författeren er tilfreds med menusystemet, onlinehjælpesystemet og at File System Standard overholdes. Han noterer sig det moderne glibc-biblioteket følger med, men rapporterer problemer med visse libc5-programmer.

Alt i alt beskriver han Debian 2.0 som en solid distribution til brugere der allerede har et godt Linux-kendskab, og som giver et stort udvalg af programmer og ikke har licensproblemer, for prisen af det større opsætningsarbejde. Han grupperer Debian sammen med Slackware i klassen af distributioner for erfarne brugere, indenfor denne klasse er Debian den mere aktuelle og innovative distribution.