Debian i aktion: virtuella nätverk

15 september 1998

Marcus Brinkmann <Marcus.Brinkmann@ruhr-uni-bochum.de> har skrivit en artikel om Virtual Network Computing. Artikeln finns på tyska och engelska på http://master.debian.org/~brinkmd/vnc (död länk).

Vi ber att få tacka Tom Schwaller och den tyska tidningen Linux Magazin http://www.linux-magazin.de/, för tillåtelse att göra en översättning av artikeln tillgänglig.

Vad är Virtual Network Computing?

Virtual Network Computing (VNC) är, i grund och botten, ett system för fjärrvisning som gör det möjligt att visa en dators skrivbordsmiljö inte bara på maskinen där det körs, utan från varsomhelst på Internet och från en stor variation av maskinarkitekturer. [1] Debianpaket finns tillgängliga för detta program, och ingår i 2.0 Hamm-utgåvan under namnet vncserver med beroenden på xvncviewer och svncviewer.

VNC: När drömmar blir verklighet

Virtual Network Computing

När drömmar blir verklighet
av Marcus Brinkmann

Är det inte irriterande att hela tiden vara tvungen att växla fram och tillbaka mellan Linux och Microsoft Windows? Eller att vara tvungen att springa fram och tillbaka mellan två datorer? De som har trott att det enda alternativet fram till idag har varit en dyr X-server för sin Windowsmaskin kan ta ett djupt andetag. Det nyligen tillgängliggjorda VNC (Virtual Network Computing) ger ett bekvämt alternativ, och mycket mer!

För hela originaltexten, på tyska, se http://www.linux-magazin.de/ausgabe.1998.06/VNC/vnc.html [Adress ej längre giltig]

[1] VNCs webbisda http://www.tightvnc.org/ [var http://www.orl.co.uk/vnc/ – inte längre relvant och ersattes här 4 januari 2008]