Debians inställning angående KDE-licensen

8 oktober 1998

Det har förekommit många kontroverser om de olika licenskraven under vilka KDEs [1] och Troll Techs [2] Qt-bibliotek distribueras, och om sambandet mellan dessa två licenser.

Detta dokument försöker fokusera på de aspekter av denna situation som har resulterat i Debians [3] val att sluta distribuera KDE-binärer via Debians Internetplats och officiella cd-rom-skivor.

Det bör noteras att denna handling har utförts utan någon antagonism mot icke-fri [4] programvara, eller KDE, utan enbart på basis av att de olika licenserna kombineras på ett sådant sätt att det inte ger Debian (eller någon annan) rätt att distribuera binärerna.

Problemet

 1. Troll Techs Qt-bibliotek distribueras under en licens [5] som innehåller detta villkor (i översättning):

  Du kan kopiera denna version av Qt Free Edition så länge hela arkivet distribueras utan ändring, och i sin helhet, inklusive denna notis.

 2. KDE-koden distribueras under GNU GPL version 2 [6]
 3. För tillfället måste KDE länkas mot Qt för att ge användbara binärer.

Paragraf 2b i GPL lyder (i översättning):

Du måste tillse att alla något verk du distribuerar eller publicerar, som i helhet eller delar består av eller bygger på Programmet eller någon del därav, licensieras som en helhet utan kostnad till alla tredjeparter under villkoren i denna licens.

Följden av detta är att om du länkar den GPL:ade KDE-koden mot Troll Tech:s Qt-bibliotek måset du distribuera det under GPL.

Dock insisterar GPL att du ger rätt att modifiera hela källkoden för det program du distribuerar under dess villkor, vilket tydligt står i konflikt mot Qt:s licensvillkor.

Paragraf 7 i GPL lyder (i översättning):

7. Om ... av någon annan orsak ... villkor påläggs dig ... som motsäger villkoren i denna Licens, kan de inte ursäkta dig från villkoren i denna Licens. Om du inte kan distribuera så att du samtidigt uppfyller dina förpliktelser enligt denna Licens och andra relevanta förpliktelser, får du som konsekvens av detta inte distribuera Programmet över huvud taget.

Så, vi har nekats rätten att över huvud taget distribuera Programmet.

Möjliga lösningar

 1. Licensbyte

  Eftersom det är valet av licens som har gett os problemet, är en möjlig lösning att ändra licensen. Det är fullt möjligt att distribuera ett program under en licens som säger något i stil med:

  Detta problem distribueras under GNU GPL v2, med ytterligare tillåtelse att det kan länkas mot Troll Tech:s Qt-bibliotek, och distribueras utan att GPL appliceras på Qt

  Detta skulle låta Debian (och alla andra) att distribuera KDE-binärer, och verkar följa KDE-utvecklarnas faktiska avsikter.

  Vem kan få detta att hända?

  Den ende som kan ändra de licensvillkor under vilket ett program distribuerar är upphovsrättsinnehavaren (dvs. för det mesta författaren).

  I fallet program som skrivits helt av KDEs kärnutvecklare borde det inte vara speciellt svårt att komma överens om att välja en alternativ licens under vilken binärerna kan distribueras.

  Problem är troliga att uppstå när antingen omfattande delar av koden bidragits med av en större användargrupp, eller när tredjeparts GPL-licensierad kod har anpassats till Qt. Detta är inte förvånande, eftersom GPL explicit formgivits för att förhindra att GPL:ad kod tas in i icke-fri programvara.

 2. KDE gör sig av med sitt beroende på icke-fri programvara.

  Det finns några scenarier som skulle kunna leda till detta, det mest lovande är Harmonyprojektet [7] (ett försök att implementera en GPL:ad ersättning för Qt).

  Om något av dessa genomförs bör KDE-binärer byggda utan beroenden på icke-fri kod bli möjliga, och de kan sedan inkluderas som en del av Debian GNU/Linux huvuddistribution.

  För att detta skall kunna hända måste KDE-utvecklarna naturligtvis också undvika att själva använda andra icke-fria bibliotek, och dessutom skulle det naturligtvis hjälpa till om de begränsade sig till att använda funktionerna (inom kort) tillgängliga i Harmony.

Så vad ÄR tillåtet?

För kod som är 100% författad av KDEs utvecklarkärna kan de trotsa sin egen licens och distribuera binärer efter fri vilja [8].

För operativsystem som skickar med Qt som en standardkomponent [9] finns det ett undantag i GPL, som skulle tillåta dem att distribuera binärer länkade mot Qt.

Naturligtvis kan källkoden fritt publiceras, eftersom det inte uppstår något problem förrän den kombineras med Qt-biblioteken, och deras motsägande licens.

Så vad är INTE tillåtet?

Att ta GPL-kod (av andra än upphovsrättsinnehavaren) och länka dem mot kod med en inkompatibel licens, och distribuera den resulterande binären är explicit förbjudet [10].

I praxis innehåller de flesta GPL.ade program patchar insända av många författare. Detta betyder att det är omöjligt för en enda person att göra anspråk på att vara den ende upphovsrättsinnehavaren, och därför ge ut koden under alternativa licensvillkor.

Det bör noteras att några av KDE-binärerna har stora delar tredjeparts GPL:ad kod för vilken samtycke att länka mot Qt och distribuera inte har sökts eller getts.

Slutsats

 1. Folk bör välja licenser som motsvarar sina önskemål.

  KDE-utvecklarna vill inte lägga på alla restriktioner som finns i GPL, så de bör inte använda GPL.

 2. Folk bör respektera de licensvillkor under vilken programvara distribueras.

  För Debian betyder det, att som det nu är, vi respekterar KDEs val av GPL, genom att inte distribuera deras binärer (enligt GPL)

  För KDE betyder det, att de borde respektera andras användning av GPL och få tillåtelse att länka den koden mot icke-fria bibliotek innan de distribuerar de resulterande binärerna.

Referenser

[1] http://www.kde.org/
[2] http://www.trolltech.com/
[3] https://www.debian.org/
[4] https://www.debian.org/social_contract#guidelines
[5] http://www.troll.no/free-license.html (död länk)
[6] https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
[7] http://harmony.ruhr.de/ (död länk)
[8] Stephan Kulow, som är både Debian- och KDE-utvecklare, har tillkännagivit sin avsikt att fortsätta producera Debianpaket som distribueras från KDE-platsen. ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/latest/distribution/deb/
[9] Det är inte säkert att det finns sådana OS, men det är grunden i ordstriden. I vilket fall som helst inkluderar inte Debian GNU/Linux det, eftersom det inte möter Debians riktlinjer för fri programvara [4].
[10] Ett möjligt undantag är distribution av KDE-binärer för ett operativsystem som inkluderar Qt som systemkomponent. Debian GNU/Linux är definitivt inte ett sådant system, och många (inklusive RMS) skulle säga att Linux som helhet inte är det.


Observera: Red Hat har kommit till en relaterad slutsats som också kan vara intressant: http://www.redhat.com/redhat/qtlicense.html [Adress ej längre giltig]

Qt är ett varumärke hos Troll Tech AS.

Du kan hitta svar på frågor som ställs i detta dokument här: http://www.uk.debian.org/~phil/KDE-FAQ.html

Copyright © 1998 Philip Hands. Du kan distribuera denna ståndpunkt enligt villkoren i GNU General Public Licence, version 2 (Observera att du naturligtvis tydligt måste markera modifierade versioner).