Debian GNU/Linux startbar på Corels NetWinder

12 oktober 1998

Det är nu möjligt att starta Corels NetWinder-dator med Debian GNU/Linux, tack vare arbetet som lagts ned av Jim Pick och de andra lagmedlemmarna som jobbar på Debians ARM-anpassning. En diskettavbildningsfil med instruktioner för hur den används finns tillgänglig på ftp://ftp.jimpick.com/pub/debian/netwinder/bootable-image/. Ett kärnpaket med ELF-kärnan (en del anmärkningar finns på http://www.netwinder.org/~ralphs/knotes.html) är tillgänglig på ftp://ftp.jimpick.com/pub/debian/netwinder/kernel/.

Detta avhjälper behovet av den chroot-miljö som tidigare utvecklingsarbete utfördes i, och gör det möjligt att arbeta fortare än tidigare. Detta kommer även göra det möjligt för fler att enklare delta i utvecklingsarbetet.