Debians logotyptävling

4 februari 1999

Debianprojektet letar efter en ny logotyp. För närvarande har Debian en halvofficiell logotyp, vilken kan ses på <../../logos/oldlogo.gif (död länk)>. Eftersom en majoritet av Debianutvecklarna inte är nöjda med den nuvarande logotypen letar vi efter en som kan ersätta denna, genom att använda en GIMP-logotyptävling. Information om hur du kan bidra, såväl som övrig information finns på <http://contest.gimp.org/>.

Debian vill helst ha två logotyper: en logotyp med en väldigt liberal licens som alla är fria att använda (exempelvis på webbsidor, tröjor e.dyl), och en mer officiell logotyp med en begränsad licens som bara kan användas på officiella Debianartiklar (som cd-skivor tillverkade från de officiella ISO-avbildningsfilerna). Observera att de båda licenserna ännu inte är färdigställda.

Naturligtvis är det viktigt att klargöra exakt vad som utgör en logotyp. Logotypen ska möta följande kriterier:

Varje bidrag ska bestå av två logotyper av skälen som förklaras ovan. Detaljer om bidragen kan hittas på GIMP-tävlingshemsidan på <http://contest.gimp.org/>.

Vilken logotyp som vinner bestäms av Debianutvecklarna. Eftersom det finns många aktiva utvecklare kan det ta så länge som 3-4 veckor efter tävlingens slut att bestämma vem som vinner.

Vinnaren får en e-postadress hos debian.org, en uppsättning av cd-skivor med Debian GNU/Linux 2.1 för valfri maskinvaruarkitektur (Alpha, i386, m68k eller Sparc) och evig berömmelse för att ha skapat Debians logotyper.