Debianbaserad CUTE 2000-server på utställning

12 februari 1999

CUTE 2000, en Linuxbaserad allt-i-ett-server ställdes ut på NET & COM 99-mässan. Den är baserad på Debian GNU/Linux och innehåller programvara för funktioner såsom DNS, WWW, SMTP, FTP, SAMBA, NETATALK, DHCP med flera. Mer information finns på <http://www.NikkeiBP.AsiaBizTech.com/Database/1999_Feb/08/Mor.02.gwif.html (död länk)>