Linuxgenomgång hos 32BitsOnline

22 februari 1999

32BitsOnline har lagt upp en genomgång av olika Linuxdistributioner (Caldera, Debian, Slackware, SuSE, RH) vilken utgör intressant läsning.