Debians evenemangssida aktiverad

25 februari 1999

En ny uppsättning webbsidor har lagts till Debians webbplats. Dessa webbsidor är evenemangssidorna, vilka finns på https://www.debian.org/events/, och innehåller Linuxrelaterade evenemang världen över. Dessa sidor listar evenemangen och innehåller även information om huruvida Debian planerar att närvara, och, om så är fallet, vad som planeras för evenemangen.

Kontaktadressen för att lägga till evenemang, eller om du är intresserad av att hjälpa Debian vid evenemanget är events@debian.org.