Franklininstitutets vetenskapsmusem väljer Linux

1 september 1999

Franklininstitutets vetenskapsmuseum i Philadelphia, USA, har installerat en Linuxwebbserver baserad på Debian GNU/Linux som en del av Keystone Science Network, vilket är avsett att serva lärare inom vetenskapsområdet i den östra delen av Pennsylvanien. En komplett artikel finns att läsa på http://linuxpr.com/releases/321.html, och ytterligare information om Franklininstitutet finns på http://sln.fi.edu.