Debian används av France Telecom

17 september 1999

France Telecom har kontrakterat Alcove, en konsultfirma som använder fri programvara, för att bygga om sin nätverksinfrastruktur. Alcove har valt Debian GNU/Linux, Apache, PostgreSQL, PERL och PHP för installation på maskinerna.

Originalartikeln (på franska) finns att läsa på http://www.alcove.fr/actualites/1999/19990914, och några engelska översättningar finns i Slashdotartikeln http://slashdot.org/articles/99/09/16/0924234.shtml (död länk).