Debian GNU/Linux 2.1r5 släppt

16 februari 2000

En ny uppdatering av Debian GNU/Linux 2.1 (alias slink) har släppts. Den nya utgåvan, version 2.1r5, innehåller både säkerhets- och år 2000-uppdateringar.

Vi känner för tillfället inte till några olösta år 2000-problem i 2.1r5. Om några nya kommer till vår kännedom kommer vi att tillhandahålla uppdateringar på http://ftp.debian.org/debian/dists/slink-updates/.

Här finns en komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva:

Säkerhetsuppdateringar:

 paket    : kernel-source-2.0.38
 version   : 2.0.38-2
 arkitekturer : i386
 sårbarhet  : rättar IP-åtkomst.

 paket    : nvi
 version   : 1.79-9.1 (m68k: nvi_1.79-9.2)
 arkitekturer : i386 alpha sparc m68k
 sårbarhet  : Rättar sårbarhet i nviboot. Det var möjligt att radera filer
         i rotkatalogen genom att skapa filer i nvis recovery-katalog
         innehållandes mellanslag.

 paket    : lpr
 version   : 0.48-0.slink2
 arkitekturer : i386 m68k alpha sparc
 sårbarhet  : fjärråtkomst

 paket    : apcd
 version   : 0.6a.nr-4slink1
 arkitekturer : i386 m68k alpha sparc
 sårbarhet  : rättade ett viktigt säkerhetsfel då apcd får SIGUSR1
 
 paket    : htdig
 version   : 3.1.5-0.1
 arkitekturer : i386 m68k alpha sparc
 sårbarhet  : Användare utifrån kunde utnyttja htsearch och läsa filer de
         inte skulle kunna läsa

År 2000-uppdateringar:

 paket    : tetex-bin
 version   : 0.9.981113-4
 arkitekturer : i386 alpha sparc m68k
 problem   : år 2000-problem i indexuppdatering (?)
 
 paket    : nethack
 version   : 3.2.3-3
 arkitekturer : i386 alpha sparc m68k
 problem   : år 2000-problem i loggfiler.
 
 paket    : emacs19
 version   : 19.34-21.1
 arkitekturer : i386 (not compiled on alpha, sparc, m68k)
 problem   : År 2000-rättelse i lisp/timezone.el
 
 paket    : emacs20 
 version   : 20.5a-1.99
 arkitekturer : i386 m68k sparc (not compiled on alpha)
 problem   : År 2000-rättelse i lisp/timezone.el 
 
 paket    : pilot-manager
 version   : 1.106-2.1
 arkitekturer : alla
 problem   : Lade in år 2000-patch från felrapport #53831
 
 paket    : calamaris
 version   : 2.8-4 
 arkitekturer : alla
 problem   : Rättade ett fult år 2000-fel: datumet skall visas som '00'
         i stället för '100'.
                 
 paket    : dtaus      
 version   : 0.3-2
 arkitekturer : i386 m68k sparc alpha
 problem   : Applicerade år 2000-rättelse
                       
 paket    : fml
 version   : 3.0+beta.20000106-0slink1
 arkitekturer : alla
 problem   : rättade några år 2000-problem
 
 paket    : sendfile
 version   : 2.1-8.1
 arkitekturer : i386 m68k sparc alpha
 problem   : Rättade datumrutin, tar bort år 2000-fel (rapport #53817)
                                  
 paket    : hyperlatex                     
 version   : 2.3.1-3.0.1
 arkitekturer : alla    
 problem   : Rättade år 2000-fel i datumregexp.
         
 paket    : webalizer    
 version   : 1.20-5      
 arkitekturer : i386 m68k sparc alpha
 problem   : År 2000-rättelse (några %d -> %02d i printf-formatsträngar)
 
 paket    : leafnode          
 version   : 1.6.2-3
 arkitekturer : i386 sparc m68k alpha
 problem   : År 2000-rättelse
 
 paket    : nntp
 version   : 1.5.12.1-7slink1
 arkitekturer : i386 m68k alpha (no sparc)
 problem   : År 2000-rättelse
 
 paket    : wml                        
 version   : 1.6.8-1                      
 arkitekturer : i386 m68k sparc alpha
 problem   : År 2000-rättelse  
 
 paket    : cnews
 version   : cr.g7-12.1    
 arkitekturer : i386 m68k sparc alpha
 problem   : År 2000-rättelse för datuminläsningsrutiner
 
 paket    : eperl
 version   : 2.2.14-0.3         
 arkitekturer : i386 m68k alpha (no sparc)
 problem   : Integrerade år 2000-patch från felrapport #54278.
 
 paket    : groff
 version   : 1.15.1.11a.7.Y2K-1
 arkitekturer : i386 sparc alpha m68k
 problem   : År 2000-rättelse
 
 paket    : inn
 version   : 1.7.2-4.2                     
 arkitekturer : i386 m68k sparc alpha               
 problem   : Lade in patch från felrapport #53813 för att rätta år
         2000-problem.
 
 paket    : mush
 version   : 7.2.5unoff2-7.0.1
 arkitekturer : i386 m68k (no alpha, no sparc)
 problem   : Applicerade patch från felrapport #53935 för att rätta ett
         år 2000-fel.
 
 paket    : adjtimex
 version   : 1.6-2.2
 arkitekturer : i386 sparc alpha m68k    
 problem   : Lade till patch för att rätta #54119 (problem med visning
         av år 2000).
 
 paket    : im
 version   : 1:100-3
 arkitekturer : alla
 problem   : Scan.pm år 2000-problem: Meddelanden utan datumfält
         hanterades felaktigt år 2000 och senare.
                        
 paket    : isdnutils           
 version   : 1:3.0-12slink14                  
 arkitekturer : i386 alpha (no sparc, no m68k)           
 problem   : År 2000-rättelse för isdnlog (datum som togs emot från
         ISDN-linjen tolkades inte korrekt):
 
 paket    : tetex-base
 version   : 0.9.981113-2
 arkitekturer : alla
 problem   : år 2000-rättelse för dinbrief.cls. dinbrief.cls visade 100
         som aktuellt år under 2000.
 
 paket    : mirror
 version   : 2.9-13slink15
 arkitekturer : alla
 problem   : rättar år 2000-problem i loggmeddelanden
 
 paket    : perl
 version   : 5.004.04-7.0.1 (sparc: 5.004.04-7.1.1)
 arkitekturer : i386 alpha sparc m68k
 problem   : Skrev en patch för att rätta år 2000-fel i pod2man.
 
 paket    : slrn
 version   : 0.9.5.7-16.0.9.5.3.6
 arkitekturer : i386 sparc alpha m68k
 problem   : versioner äldre än 0.9.5.4 är inte år 2000-anpassade.
                                 
 paket    : xinetd
 version   : 2.2.1-8.1  
 arkitekturer : i386 sparc m68k alpha
 problem   : 
         
 paket    : cbb
 version   : 0.8.1-1
 arkitekturer : alla
 problem   : Uppgradera till senaste uppströmsversionen för att rätta år
         2000-problem.
 
 paket    : filerunner
 version   : 2.5.1-0.1
 arkitekturer : i386 m68k alpha (no sparc)
 problem   : År 2000-rättelser.
 
 paket    : http-analyze
 version   : 1.9e-4.2
 arkitekturer : i386 sparc alpha m68k
 problem   : Ändra http-analyse.c för att rätta år 2000-fel.
                                 
 paket    : libwww-perl                  
 version   : 5.36-1.1
 arkitekturer : alla
 problem   : Rättar år 2000-fel - funktionen HTTP::Date::str2time
         fungerade inte med datum >= 2000.

Andra ändringar:

 paket    : cvs
 version   : 1.10.7-1.99.slink.y2k.1
 arkitekturer : i386 m68k alpha sparc
 problem   : Rättade problem från 2.1r4 (använde /usr/share/doc)
 
 paket    : vflib2
 version   : 2.24.2-2.99.slink.1
 arkitekturer : i386 m68k alpha sparc
 problem   : Rättade problem från 2.1r4 (använde /usr/share/doc)
 
 paket    : gs
 version   : 5.10-3.99.slink.0                
 arkitekturer : i386 sparc                  
 problem   : Rättade problem från 2.1r4 (använde /usr/share/doc)
 
 paket    : lprng
 version   : 3.5.2-2.1
 arkitekturer : sparc enbart
 problem   : rättade beroendeproblem som förhindrade skapande av
         sparc-cd-skivor.

 paket    : boot-floppies
 version   : 2.1.9.2
 arkitekturer : m68k enbart
 problem   : udda versionsnummer - ej officiell version. Uppgradering av
         m68k-startdisketter (tidigare version är trasig)