Debian på Multimedia Market 2000

9 april 2000

Mellan 9 och 12 april tillhandahåller Debianprojektet en monter på Multimedia Market 2000. Debianpersonalen presenterar den kommande utgåvan med kodnamnet "potato", och kan svara på era frågor.

Debianmontern är en del av Linuxpaviljongen och delas med Linuxanvändargrupper. Linuxpaviljongen organiseras av LinuxTag-gruppen, och består av sex kommersiella och tre ickekommersiella montrar. Bland de ickekommersiella montrarna finns Gnome, Pro-Linux och KDE. Konferensprogrammet innehåller allmänna diskussioner om fri programvara och Linux.