Första officiella testcykeln för Debian GNU/Linux 2.2 har påbörjats

3 maj 2000

"Den första officiella testcykeln började idag," säger Richard Braakman, Debians nuvarande ansvarige för utgivning. Detta är nästa steg mot att släppa "potato," vilket kommer att bli Debian GNU/Linux 2.2 när det släpps.

De kommande dagarna kommer att ägnas åt att få startdisketterna och cd-avbildningarna klara för testning. Inga nya uppdateringar släpps in i potato, förutom de som är viktiga för dessa två system.

När det är klart kommer hela distributionen att testas i ungefär 10 dagar, under vilken tid inga inga ändringar kommer att göras på arkivet. Därefter kommer en utvärderingsperiod, under vilken antingen potato kommer att släppas som det är, eller nya rättelser kommer att läggas in i arkivet, och en ny testcykel startas.