Debian uppgraderar huvud-ftp-servern

21 maj 2000

Debianprojektet har uppgraderat sin huvud-ftp-server, ftp.debian.org. Tack till Atipa Linux Solutions som donerat ny maskinvara och tjänster vad gäller uppgraderingen av den existerande maskiner. Uppgraderingen bestod av två nya 9 Gbyte-hårddiskar som komplement till de existerande tre diskarna i RAID5-systemet, såväl som 512 Mbyte ECC-minne. Den uppgraderade maskinen kommer att göra det möjligt för Debian att även i framtiden tillhandahålla sitt kompletta arkiv till allmänheten, och hantera ökningen i efterfrågan.

Samtidigt flyttades maskinen till en ny plats som tillhandahålls av Gigabell AG. Maskinen är nu kopplad på en 100 Mbit/s-port i deras New York-anläggning, och är ansluten direkt till deras internationella stamnät. ”Vi är glada för att kunna tillhandahålle tjänsten,” säger Jan Czmok, ansvarig nätverkstekniker på Gigabell, ”och att hjälpa rörelsen för öppen källkod att växa.”

Medan ftp.debian.org uppgraderades tillhandahålls ftp-tjänsten av SourceForge, tillhandahållet av VA Linux Systems. SourceForge speglar hela Debian, samt flera andra distributioner som en tjänst till samhället.

Debian vill tacka alla som bidragit till systemet och dess värdplats, såväl som de utvecklare som lagt ned tid och arbete på att testa och konfigurera systemet för Debians nätverk. Debianprojektet tackar speciellt MindSpring Enterprises Inc., en Atlantabaserad Internetleverantör som tidigare stod som värd för ftp-servern.