Första testutgåvan av Embedded Debians korsutvecklingsmiljö

26 juni 2000

Observera: Denna artikel sändes in av Frank Smith <smith@amirix.com>. Embedded Debian är ett oberoende projekt och är inte formellt knutet till Debian. Vi planerar att nära samarbeta med Debian, med målsättningen att slutligen integrera utvecklingen i huvud-Debian.

Den första testutgåvan av Embedded Debians korsutvecklingsmiljö finns nu att tillgå på http://www.emdebian.org/. Målet med Embedded Debian-projektet är att göra Debian GNU/Linux till ett naturligt val för inbäddade Linuxsystem, och att snabbare och mer effektivt främja inbäddad Linux.

Specifikationer:

Noteringar:

Framtida planer

För ytterligare information och hämtningsinstruktioner, gå till http://www.emdebian.org/ och titta på länken ”Cross Development Environments”.