Testcyklus nummer tre er officielt begyndt

26. juli 2000

Arkivet er frosset og ingen ny pakker vil blive overført før testcyklussen er afsluttet. Siden den sidste testcyklus, har få vi fået nye startdisketter, en ny X og mange nye pakker. Der er også opdaterede udgivelsesbemærkninger: Sørg for at kigge på dem for at undgå eventuelle problemer, nogle af ændringerne være årsag til på dit system.

Vi håber og forventer, at det ikke vil være nødvendigt med flere ændringer af pakkerne mellem denne testcyklus og bekendtgørelsen af,at potato er stabil. Derfor vil sikkerhedsrettelser til pakker i potato blive gjort tilgængelige på security.debian.org og blive annonceret på postlisten debian-security-announce, som det er tilfældet med annonceringerne vedrørende den stabile udgave.

Hovedformålet med testen i denne cyklus, er at sikre at udgivelsesbemærkningerne er så fuldstændige og hjælpsomme som muligt, og for at identificere problemer, der skal rettes i fremtidige punktopdateringer af potato og i den næste Debian-udgave, woody.

Denne testcyklus slutter om to uger, cirka den 9. august. På det tidspunkt vil eventuelle yderligere problemer blive føjet til udgivelsesbemærkningerne, og potato vil blive erklæret stabil. Den officielle annoncering af dette og den første ikke-virtuelle udgivelsesfest forventes at finde sted på LinuxWorld Conference and Expo.

Testrapporter skal, som altid, sendes til listen debian-testing. Abonnementtegningsoplysninger og arkiver er tilgængelige på Debians hjemmeside.

Til dem, der har mulighed for at teste cd-installationer, er aftryk af den første binære cd til hver arkitektur tilgængelig på http://ftp.debian.org/debian-cd/potato_test-cycle-3/.

Til folk der foretager netværksbaserede installationer, kan lade Apt eller den foretrukne dselect-metode på et lokal filspejl.