214-noders Debian GNU/Linux-kluster vid University of Auckland

28 juli 2000

Ett Debian GNU/Linuxbaserat kluster om 214 noder vid namn Kalaka har konstruerats vid Tamaki Campus, University of Auckland, Nya Zeeland. Det är ett distribuerat system för högprestandeparallellberäkningar som hittills använts i flera matematik- och fysikrelaterade projekt.

En webbsida som beskriver klusterinstallationen, konfiguration och programvara är tillgänglig på adressen

http://www.scitec.auckland.ac.nz/~peter/kalaka.html

(länken fungerar inte längre)