VA Linux Systems voorziet Debian van Web- en CVS-server

15 november 2000

VA Linux Systems heeft een VA Linux 2240 server gedoneerd aan het Debian project. De machine heeft vier 18 Gb harde schijven en 256 Mb intern geheugen. Het systeem wordt online gehouden door VA Linux Systems en vervangt de oude va.debian.org server. De nieuwe machine wordt gebruikt als primaire webserver <www.debian.org> en als CVS server <cvs.debian.org> en kan door alle ontwikkelaars gebruikt worden.

De nieuwe server, klecker.debian.org, is ter herinnering vernoemd naar de kort geleden overleden Joel `Espy' Klecker.

Debian bedankt VA Linux Systems voor de donatie van de nieuwe machine en voor het beschikbaar stellen van de bandbreedte. Ook dank aan de ontwikkelaars die tijd geïnvesteerd hebben in het opzetten,configureren en testen van het systeem. Het Debian project wil ook Visi.net en BrainFood bedanken voor het online houden van www.debian.org en cvs.debian.org ten tijden dat de oude machine vervangen werd.