Webb- och CVS-server donerad av VA Linux Systems

15 november 2000

VA Linux Systems har donerat en VA Linux 2240-server till Debianprojektet. Maskinen innehåller 4×18 Gbyte hårddiskutrymme och 256 Mbyte RAM. VA Linux Systems står som värd för den och den ersätter den gamla servern va.debian.org. Maskinen används som primär webbserver <www.debian.org> och CVS-server <cvs.debian.org>, och är dessutom tillgänglig för alla användare att använda.

Den nya servern kallas klecker.debian.org och är dedicerad till minnet av den framlidne Joel "Espy" Klecker.

Debian vill tacka VA Linux Systems för donationen av den nya maskinen och för de tillhandahåller bandbredd till den. Tack även till de utvecklare som lagt ned tid och krafter på att konfigurera och testa systemet för Debian. Debianprojektet önskar även tacka Visi.net och BrainFood för att stått som värd för www.debian.org respektive cvs.debian.org under tiden den tidigare maskinen var på väg att ersättas.